Acceptgiro voor De Waarheidsvriend

Per abuis is op de acceptgirokaart die alle abonnees op De Waarheidsvriend op 7 februari ontvangen hebben, het bedrag voor een jaarabonnement (€ 46) niet ingevuld. We bieden u hiervoor onze verontschuldigingen aan. Mogen we onze lezers vragen dit bedrag zelf in te vullen en voor betaling zorg te dragen? Degenen die meerdere abonnementen betalen, zoals vele kerkenraden, hebben op 11 februari een nieuwe acceptgiro ontvangen.

Abonnementenadministratie De Waarheidsvriend

.