Handvatten voor de consideraties van kerkenraden over ‘Kerk 2025’

In de komende weken zijn kerkenraden geroepen zich uit te spreken over de voorgestelde kerkordewijzigingen, die uitvoering geven aan de besluiten van de synode in het kader van ‘Kerk 2025’.

Met ‘Kerk 2025’ beoogt de synode terug te gaan tot de kern van het kerk-zijn én de structuur van de kerkelijke organisatie te vereenvoudigen.
Om de meningsvorming in de kerkenraden te dienen, vroegen we kerkordedeskundige dr. P. van den Heuvel zijn gedachten over de voorstellen te formuleren. Door deze op de website van de Gereformeerde Bond te plaatsen, hopen we dat deze bijdrage het gesprek en de meningsvorming in de kerkenraden ten goede komen. Tevens plaatsen we hier de bespreking die ons bestuurslid dr. P.F. Bouter schreef van de brochure ‘Kerk 2018’, waarin ds. H. van Ginkel een alternatief aanreikt voor de voorstellen van de synode.