GB-studieweek voor studenten Theologie over ‘Schriftgezag en hermeneutiek’

Datum: 21-08-2017
Tijd:
Lokatie: Mennorode te Elspeet

Van DV maandag 21 augustus t/m donderdag 24 augustus belegt het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond de jaarlijkse studieweek voor theologiestudenten. Het thema voor dit jaar is ‘Schriftgezag en hermeneutiek’. Wij denken met elkaar onder andere na over de vraag: ‘Wat is het kenmerkende van de reformatorische visie op het gezag van de Heilige Schrift?
We komen samen in conferentiecentrum Mennorode te Elspeet. Op de donderdag zijn ook de (aanstaande) echtgenotes van de studenten hartelijk welkom.

Programma
Ds. A.J. Mensink opent op maandagmorgen de conferentie en spreekt ’s middags over ‘De Gereformeerde Bond en zijn beroep op de Reformatie’. Op maandagavond houdt prof F.G. Immink een dogmatische verkenning van het thema. Op dinsdagochtend spreekt dr. A. Versluis over Schriftgezag en hermeneutiek in het Oude Testament naar aanleiding van de zgn. ‘geweldteksten’. ’s Middags is er een presentatie van de GZB. In de avondlezing zal het gaan om een evaluatie over ‘de Schriftkritiek in de Synoptische Evangeliën’.
Woensdagochtend houdt prof. H. van den Belt een kerkhistorische lezing over het Schriftgezag bij Luther en Calvijn. Woensdagmiddag vindt er ‘vrije lezing’ plaats over het zingen van de Psalmen (met 'workshop'). Woensdagavond wordt een bijbelstudie gehouden.
Donderdagochtend belicht prof. W.H.Th. Moehn het functioneren van het Schriftgezag in de prediking van Calvijn. Donderdagmiddag stelt ds. L. de Wit het Schriftgezag in pastorale situaties aan de orde. Donderdagavond wordt het afsluitende ‘Encouragement’ verzorgd door prof. dr. J. Hoek.
Wij maken onze studenten nu al attent op de studieweek. Noteren jullie de data? Van de studenten wordt een tegemoetkoming in de kosten gevraagd van € 50 voor de gehele studieweek. Opgave is nu reeds mogelijk via het bureau van de Gereformeerde Bond: tel. 055-5766660 of via info@gereformeerdebond.nl.
Wij bidden om een gezegende studieweek.
Ds. P.H. van Trigt, Ede

« Terug naar overzicht