Jaarvergadering Gereformeerde Bond 2017

Datum: 18-05-2017
Tijd: 9.45 uur ontvangst vanaf 9.15 uur
Lokatie: De Aker te Putten

De jaarvergadering van de Gereformeerde Bond wordt DV gehouden op donderdag 18 mei a.s. in De Aker, Fontanusplein 2, Putten. De aanvang is 9.45 uur. Ontvangst met koffie en thee vanaf 9.15 uur. De sluiting is rond 15.15 uur. We nodigen alle leden van harte uit met ons samen te komen. 

Agenda
1. Opening door de voorzitter, ds. A.J. Mensink
2. Bestuursverkiezing
    a. vacature dr. W.H.Th. Moehn, ontstaan bij zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar
Het hoofdbestuur draagt in deze vacature voor ds. J.C. Schuurman, Capelle aan den IJssel
    b. vacature ds. C. van Duijn (aftredend en herkiesbaar)
    c. vacature ds. J. Muller (aftredend en herkiesbaar)
    d. vacature dhr. A.H. Teeuwissen (aftredend en herkiesbaar)
3. Jaarverslagen:
    a. van de secretaris
    b. van de penningmeester
    c. rapportage adviescommissie financieel beleid
4. Rondvraag
5. Inleiding door ds. J.A.W. Verhoeven: ‘Wat ik was, hebt U op U genomen. De betekenis van de rechtvaardiging van de goddeloze voor de kerk vandaag’. Ds. Verhoeven zal hierbij vanuit de Schrift en vanuit het katholiek-gereformeerde belijden lijnen trekken naar de vragen die vandaag in de kerk en in ons hart leven. 

Rond 12.30 uur is er voor bezoekers van de jaarvergadering een broodmaaltijd, waarvan het bestuur hoopt dat de kosten gedekt worden door de collecte. Om 13.30 uur hopen we de vergadering voort te zetten.

6. Plenaire bespreking van het referaat van ds. Verhoeven
7. Toespraak namens het moderamen van de synode
8. Aandacht voor de bijzondere leerstoel die dr. H. van den Belt vijf jaar bekleedt.
9. Sluiting

« Terug naar overzicht