Belijdenisboekje Mijn leven is voor U herdrukt

Het verbaast niet dat juist in deze fase van het kerkelijke jaar het boekje Mijn leven is voor U. Belijden dat niet vanzelf spreekt een vierde druk kreeg.

 

In deze uitgave, die verscheen onder redactie van P.J. Vergunst, willen hervormd-gereformeerde predikanten nieuwe belijdende leden laten zien hoe ze in deze tijd het christelijk geloof kunnen belijden, hoe God daarbij betrokken is en hoe je kunt volharden. Medewerking verleenden ds. J. Alma, dr. P.F. Bouter, ds. C.H. Bijl, ds. W.J. Dekker, ds. E.K. Foppen, ds. J. Harteman, ds. H. Russcher, ds. L. Schaafsma, ds. J.A.W. Verhoeven en P.J. Vergunst.

 

Mijn leven is voor U verscheen bij uitg. Groen in Heerenveen in een gebonden uitgave, telt 115 blz. en kost € 14,50.