Bereikbaarheid bureau Gereformeerde Bond per e-mail

 

Om onze leden en anderen op een efficiëntere manier van dienst te zijn en de bereikbaarheid van ons bureau te verbeteren, heeft de Gereformeerde Bond vanaf heden nieuwe e-mailadressen. Het vertrouwde adres geref.bond@telfort.nl komt binnenkort te vervallen. Het nieuwe e-mail adres voor algemene zaken is geworden info@gereformeerdebond.nl. Vragen of opmerkingen op financieel gebied kunnen gericht worden aan finan@gereformeerdebond.nl. Wilt u ons nieuwe e-mailadres opnemen in uw adresboek?