De Gereformeerde Bond noemt theologisch instituut naar C. Graafland

In de kring van de Gereformeerde Bond is al geruime tijd de behoefte geuit om het theologische onderzoek te coördineren en te stimuleren.

Daarom is er een instituut opgericht om aan promovendi en gepromoveerde theologen een platform te bieden om hun onderzoek uit te wisselen en om gezamenlijk relevante theologische vragen te doordenken.
Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond heeft besloten om de nagedachtenis van Cornelis Graafland (1928-2004) te eren door het instituut naar hem te vernoemen. Prof. dr. Graafland was van 1972-1993 bijzonder hoogleraar vanwege de Gereformeerde Bond in Utrecht. Als hoogleraar streefde hij er altijd naar om het wetenschappelijke onderzoek naar de gereformeerde theologie te verbinden aan de praktijk van de prediking en het pastoraat. Het is ook die verbinding die voor al het werk van het nieuwe Cornelis Graafland Centrum (Theologisch Instituut van de Gereformeerde Bond) leidend zal zijn.

Prof. dr. H. van den Belt is benoemd tot coördinator van het CGC. Het CGC wordt daarom gevestigd aan de faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit. De academische inbedding komt het niveau ten goede en biedt de betrokken theologen de mogelijkheid om hun onderzoek ook in een breder kader in rapport te brengen met anderen in theologie en samenleving.