De Waarheidsvriend tekent nieuw contract bij Vellendrukkerij BDU

Omdat het contract met onze vaste drukker afliep, heeft de Gereformeerde Bond een nieuw contract getekend met Vellendrukkerij BDU B.V. in Barneveld.

Dankbaar zijn we dat het drukken én bezorgen van De Waarheidsvriend in 2017 goed verlopen is, te meer daar deze markt erg in beweging is. Het tekenen van een nieuw contract betekent dat ons blad ook de komende drie jaar in Barneveld gedrukt zal worden. De redactie ziet terug op een goede samenwerking, ook ten aanzien van de vormgeving, die plaatsheeft bij ReproVinci in Schoonhoven.

Directeur Erik Wink (l.) van Vellendrukkerij BDU B.V. schudt Piet Vergunst, hoofdredacteur van De Waarheidsvriend, de hand na het ondertekenen van een nieuw, driejarig contract.