Dr. A.J. Plaisier neemt afscheid als scriba van de kerk

Met bijgaand uitvoerig vraaggesprek markeerde de redactie van De Waarheidsvriend het afscheid van ds. A.J. Plaisier als scriba van de Protestantse Kerk.

We danken de Heere voor de jaren waarin en de wijze waarop ds. Plaisier de kerk gediend heeft.