Dr. P. van den Heuvel noemt strakke regeling voor hulpdiensten van predikanten onbegrijpelijk

Als het aan de synode van de Protestantse Kerk ligt, mogen predikanten of emerituspredikanten voortaan nog maximaal twee jaar tijdelijke hulp aan een gemeente verlenen. Langer is niet mogelijk, ook niet als er een andere predikant zou komen. Dr. P. van den Heuvel vindt dit een onbegrijpelijk besluit, juist nu er een predikantentekort dreigt. Dit zegt hij in De Waarheidsvriend van 30 januari.

De kerkrechtdeskundige voorziet problemen voor kleinere gemeenten die zich geen eigen predikant kunnen veroorloven en voor gemeenten die langer dan twee jaar vacant zijn. Daarom roept hij de synode op het voorgenomen besluit te heroverwegen.
In De Waarheidsvriend schrijft hij dat binnen tien jaar bijna de helft van de predikanten in de Protestantse Kerk met emeritaat gaat en dat nieuwe proponenten en kerkelijk werkers ‘bij lange na niet voldoende zijn om in het tekort te voorzien. Een verruiming van de mogelijkheden om emerituspredikanten en dienstdoende predikanten in te schakelen lijkt mij eerder voor de hand te liggen.’
De synode besloot vorig jaar tot de nieuwe regeling en hij vergadert er in april opnieuw over om die dan definitief vast te stellen. Het besluit neemt echter geen belemmeringen weg, maar werpt juist nieuwe belemmeringen op, stelt dr. Van den Heuvel. Emeritus predikanten mogen volgens de nieuwe regeling geen vier jaar meer bijspringen in een kleine gemeente, zoals nu nog wel het geval is.
Onder bepaalde voorwaarden wordt het wel mogelijk een predikant in tijdelijke dienst te beroepen, maar die regeling staat niet open voor emeritus predikanten. ‘En wat er moet gebeuren als de vacature langer dan twee jaar duurt – en dat is in de toekomst zeker niet uitgesloten – vermeldt de regeling niet.’