Dr. W.H.Th. Moehn benoemd als bijzonder hoogleraar vanwege de Gereformeerde Bond bij de PThU

Per 1 januari 2016 is dr. W.H.Th. Moehn voor twee dagen in de week benoemd als bijzonder hoogleraar vanwege de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland bij de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Amsterdam.

Met deze benoeming is de leerstoel vanwege de Gereformeerde Bond in Amsterdam na het vertrek van prof. dr. G. van den Brink per 1 juli jl. weer bezet.
Dr. Moehn heeft theologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht en de kerkelijke opleiding van de Nederlandse Hervormde Kerk afgerond in 1990. In 1996 is dr. Moehn gepromoveerd op ‘God roept ons tot Zijn dienst. Een homiletisch onderzoek naar de verhouding tussen God en hoorder in Calvijns preken over Handelingen 4:1-6:7’.
Dr. Moehn is sinds 1990 predikant geweest in Reeuwijk, Aalburg en Oldebroek. Sinds 2010 is hij predikant van de hervormde wijkgemeente Centrum van de protestantse gemeente Hilversum. Hij heeft zich, naast zijn werkzaamheden als predikant, met onderzoek beziggehouden en heeft diverse publicaties op zijn naam staan. Tijdens het verblijf van prof.dr. G. van den Brink in de Verenigde Staten heeft hij in 2011 in diens plaats gastcolleges in Leiden gegeven. Sinds 2014 maakt dr. Moehn deel uit van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. Zijn benoeming aan de PThU betekent dat hij binnen afzienbare tijd als bestuurslid zal terugtreden.
De Protestantse Theologische Universiteit en het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond zijn bijzonder verheugd over deze aanstelling.