Ds. A.J. Mensink gaat stoppen als GB-voorzitter

De voorzitter van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond, ds. A.J. Mensink, heeft besloten om DV per mei 2021 zijn voorzitterschap neer te leggen.

Bij het delen van die beslissing gaf hij aan dit voorzitterschap met vreugde te vervullen, tot september 2017 daarin gesteund door de kerkenraad van Krimpen aan den IJssel en sinds die tijd door de kerkenraad van Elburg. Toch kiest hij ervoor na de jaarvergadering van 2021 de gemeente van Elburg voor honderd procent te willen gaan dienen.
Omdat hij voor 75 procent aan de gemeente verbonden is, kreeg het leraarschap meer accent dan het herder zijn van de gemeente. In de context van de volkskerk die Elburg is, kon hij in het pastoraat niet de band opbouwen die predikant en gemeente zouden willen. Biddend heeft hij, zonder dat daar iemand op aangedrongen heeft, het besluit genomen om het voorzitterschap op termijn neer te gaan leggen om zich voor de volle honderd procent aan de hervormde gemeente van Elburg te kunnen geven.
Ds. Mensink trad in 2008 toe tot het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. In 2012 volgde hij ds. H.J. Lam als voorzitter op. In dat jaar was hij al enige jaren verbonden aan de gemeente van Krimpen aan den IJssel.
Het hoofdbestuur respecteert van harte de keuze die ds. Mensink maakte en ziet terug op goede jaren onder zijn leiding. Het zal zich de komende maanden beraden op de vraag wie ds. Mensink als voorzitter opvolgt.