Ds. C. den Boer overleden

Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.
Galaten 2:20

Met ontroering bericht het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond het overlijden van ds. C. den Boer.
Van 1966 tot 1988 was ds. Den Boer lid van ons bestuur. Als onze studiesecretaris heeft hij tevens gedurende twaalf jaar de studenten theologie op pastorale wijze begeleid en de gemeenten toegerust, van harte verbonden aan de gereformeerde belijdenis. Met de vele gaven die hij ontving, diende hij uit liefde tot de God van Israël in woord en geschrift de kerk en de gemeenten. Zijn hart ging het meeste open bij het graven in de Heilige Schrift.

In deze dagen van rouw leven wij mee met zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie. De Heere zij hun nabij met Zijn genade.