Ds. S. van Meggelen treedt terug als synodepreses

Ds. S. van Meggelen treedt per direct terug als preses van de generale synode van de Protestantse Kerk.

Dat nieuws is maandagmiddag 16 september bekendgemaakt. Ds. Van Meggelen: ‘Ik heb de Protestantse Kerk met hart en ziel gediend en was dat graag blijven doen. Preses zijn is een mooie maar zware taak. Door de diverse verantwoordelijkheden die mij in deze fase van mijn leven zijn toebedeeld, ben ik niet in staat de rol van preses optimaal te vervullen. Dat heeft mij ertoe gebracht dit verdrietige besluit te moeten nemen.’
Het moderamen van de Protestantse Kerk respecteert haar keuze en bedankt haar voor haar bevlogen inzet. In de komende vergadering van de kleine synode wordt afgestemd wat de vervolgstappen met betrekking tot de invulling van de positie van de preses zullen zijn.

Waar de ambtelijke leiding van de kerk zich kwetsbaar weet, roept het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond de gemeenten temeer op tot voorbede voor de kerk, voor de synode. ‘En we bidden om ambtsdragers die zich geroepen weten de kerk in haar breedte te dienen, die uit liefde tot God verantwoordelijkheid willen dragen in Zijn gemeente, die liefde tot de belijdenis van de kerk hebben en die als gaven van de Heilige Geest bestuurlijke wijsheid ontvingen,’ aldus algemeen secretaris Piet Vergunst in een reactie.