Ds. W.J. Westland nieuwe voorzitter HSV-bestuur

Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond heeft ds. W.J. Westland (33) per 1 februari benoemd tot voorzitter van het bestuur van de stichting Herziening Statenvertaling.

Ds. Westland, die sinds 2019 ook deel uitmaakt van het GB-bestuur, is sinds 2018 verbonden aan de hervormde gemeente van Hardinxveld-Giessendam. Daarvoor diende hij bijna vijf jaar de hervormde gemeente van Lelystad.
Ds. Westland volgt hiermee ds. H. Russcher uit Veenendaal op, die vanaf de oprichting van de stichting in 2002 lid van het stichtingsbestuur geweest is. In 2010 volgde hij ds. B.J. van Vreeswijk als voorzitter op. Het bestuur van de Gereformeerde Bond dankt ds. Russcher zeer voor de wijze waarop hij het voorzitterschap ingevuld heeft: deskundig, betrokken, wijs en samenbindend. We denken daarbij niet alleen aan het leiden van vergaderingen, maar ook aan de vele presentaties voor kerkenraden en in gemeenten.

De stichting Herziening Statenvertaling is in 2002 door het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond in het leven geroepen. In 2010 was de volledige tekst van de herziening beschikbaar. Hoogtepunten daarna waren de verschijning van de Jongerenbijbel (2013) en de Studiebijbel (2014). De stichting heeft als doel:
- het tot stand brengen van een aan het hedendaags taalgebruik aangepaste herziening van de Statenvertaling van de Bijbel, zoals deze oorspronkelijk in 1637 aan de Staten-Generaal is aangeboden;
- de verspreiding van de aldus herziene vertaling in gezin, kerk, school en samenleving.
Naast de voorzitter maken momenteel drs. I.A. Kole (secretaris), drs. A.C. Kronenburg (penningmeester) en ds. L.A. den Butter deel uit van het bestuur. Uitgever van de HSV is Royal Jongbloed in Heerenveen.