Gereformeerde Bond kiest als jaarthema ‘Maar wie volharden zal…’

De Gereformeerde Bond kiest als jaarthema voor 2021 ‘Maar wie volharden zal…’. De keuze van het bestuur voor het onderwerp ‘volharding’ heeft alles te maken met de huidige omstandigheden. De dreiging van het coronavirus en bijbehorende maatregelen stempelen sinds tien maanden het kerkelijk leven en maken het moeilijker trouw te blijven.

‘Sinds coronavirus en lockdown bekende woorden werden, kunnen we zondags in beperkte omvang samenkomen, is het pastoraal en diaconaal naar de ander omzien moeilijk geworden’ licht algemeen secretaris drs. P.J. Vergunst toe in De Waarheidsvriend van donderdag 7 januari. ‘Voor iedereen is het zwaarder geworden om trouw te blijven, te volharden in de gemeenschap, in de gebeden voor en met elkaar. Als het fysieke contact ontbreekt, ontmoeting en aanraking niet mogen, als we ons niet zingend verenigen in boetepsalm of loflied, dan kun je je op jezelf teruggeworpen voelen.’
Tegelijk, ook los van de huidige omstandigheden, is ‘volharding’ als ‘het uithouden in een crisis’ een centrale bijbelse notie, gerelateerd aan tekenen der tijden als misleiding, liefdeloosheid en haat vanwege het volgen van Christus.
De Gereformeerde Bond wil in 2021 kerkenraden en gemeenteleden bemoedigen vanuit het Woord en aanmoedigen bij God te blijven en trouw te zijn aan de gemeente.
Bestuurslid dr. R.W. de Koeijer hoopt tijdens de jaarvergadering op 27 mei in te gaan op de roeping om te volharden. Tijdens de ontmoetingsavonden voor ambtsdragers op 7 en 14 september zal DV een verdere doorvertaling naar het leven van ambtsdragers en gemeenteleden volgen. Ook De Waarheidsvriend zal royaal aandacht besteden aan het jaarthema.