Gereformeerde Bond kiest ‘Bevrijd. Christen in Nederland’ als jaarthema

Voor 2020, als Nederland 75 jaar bevrijding herdenkt, heeft de Gereformeerde Bond als jaarthema ‘Bevrijd. Christen in Nederland’ gekozen. Zoals Nederland enorm blij en opgelucht was toen de bevrijding een feit werd, zo is ook de christen blij als God hem verlost van de slavernij van de zonde.

Christenen en vrijheid, het is een logische combinatie. ‘Wellicht hebben we het aan onszelf te wijten dat jongeren en niet-christenen bij kerk en geloof snel denken aan onvrijheid, aan wetten en regels, aan verboden en saaiheid,’ schrijft P.J. Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond in het nummer van 9 januari van De Waarheidsvriend. ‘En toch, het tegendeel is waar, wanneer we kijken vanuit Gods perspectief. (…) Dat is vrijheid: in het dienen van God niet gebogen gaan onder een last, maar de schouders naar achteren, rechtop lopen.’
In het Nieuwe Testament zien we talrijke voorbeelden van Jezus Die mensen verlost van allerlei vormen van slavernij. Vergunst: ‘Zacheüs werd bevrijd van zijn geld, Legio werd verlost van veel onreine geesten. Ze ontvangen een bevrijd bestaan en delen in de vrijheid van Christus, als voorschot op de uiteindelijke bevrijding van de schepping.’ Wie bevrijd wordt om Christus te dienen, dient Hem en anderen uit liefde: ‘Het gaat erom dat we in vrijheid gezet elkaar door de liefde dienen mogen en zo christen in Nederland zullen zijn. Als de liefde er niet is, is er altijd onvrijheid.’
Het nieuwe jaarthema komt onder andere aan de orde tijdens de jaarvergadering van de Gereformeerde Bond op 14 mei. Dan laat ds. H. Liefting uit Gouda DV licht uit Gods Woord vallen over het thema ‘Vrijheid’, gerelateerd ook aan het denken hierover in onze cultuur. Op de ambtsdragersvergaderingen van dinsdag 1 en 8 september volgt een verdere doorvertaling naar het leven van de ambtsdrager en de gemeente. Ook in De Waarheidsvriend zal er dit jaar royaal aandacht aan het jaarthema besteed worden.