Gereformeerde Bond kiest ‘Van harte gereformeerd’ als jaarthema voor 2017

Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond kiest ‘Van harte gereformeerd. Bevrijdend Evangelie’ als jaarthema voor 2017. Het linkt daarmee aan 1517, het jaar dat Maarten Luther zijn 95 stellingen bekendmaakte.

De Gereformeerde Bond grijpt dit herdenkingsjaar aan om het bijbelse zicht op de verhouding tussen God en mens voor het voetlicht te brengen. ‘2017 geeft ons een kans om de betekenis van 1517 voor onze tijd te benoemen en te stimuleren dat een nieuwe generatie de inhoud van het reformatorische belijden ontdekken mag’, aldus P.J. Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, in ‘De Waarheidsvriend’ van 5 januari. ‘Wie de naam ‘Gereformeerde Bond’ draagt, heeft de gelegenheid opnieuw te benoemen wat zijn missie in de kerk is, waarom ons voorgeslacht in de context van de Hervormde Kerk de hartelijke verbondenheid aan de gereformeerde belijdenis cruciaal achtte. Steeds opnieuw ge-re-formeerd worden betekent niet minder dan dat we de grote vragen van onze tijd en de kleine kwesties in ons leven bezien in het licht van de Bijbel.’

Het nieuwe jaarthema komt onder andere aan de orde tijdens de jaarvergadering van de Gereformeerde Bond op 18 mei. Dan spreekt bestuurslid ds. J.A.W. Verhoeven DV over de rechtvaardiging van de goddeloze als kernnotie in de Reformatie. Op de ambtsdragersvergaderingen van dinsdag 5 en 12 september volgt een verdere doorvertaling naar het leven van de ambtsdrager en de gemeente.