Gereformeerde Bond schrijft moderamen over visie ds. Van der Kaaij

Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond heeft het moderamen van de Protestantse Kerk een brief geschreven naar aanleiding van het feit dat de kerkenraad van de gereformeerde Kruiskerk in Nijkerk ds. E.J.A. van der Kaaij op 18 januari van de kansel heeft geweerd omdat deze Nijkerkse predikant het leven van de historische Jezus ontkent.

Het hoofdbestuur schrijft dankbaar te zijn voor de ‘adequate reactie’ van de scriba van de kerk, dr. A.J. Plaisier, die verwoordde dat hier het hart van het christelijk geloof in het geding is, evenals het belijden van de kerk. Tegelijk legt het hoofdbestuur het moderamen de vraag voor hoe de tucht in de kerk gestalte krijgt als de dwaalleer de fundamenten van de kerk probeert aan te tasten. ‘We roepen u van harte op de bezinning in de kerk te voeren op wat het betekent voor de toelating van en het opzicht over de dienaren van het Woord dat predikanten binnen de Protestantse Kerk een dwaalleer verkondigen.’

Het hoofdbestuur zegt in de brief ‘bij jonge predikanten die van harte in de Protestantse Kerk willen dienen, een verlammende verlegenheid op [te] merken om in het geheel van de kerk te dienen, als collega’s in de werkgemeenschap of de nascholing zich nadrukkelijk distantiëren van kruis en opstanding van Jezus Christus’.

In De Waarheidsvriend van 30 januari ging dr. G. van den Brink in op de visie van ds. Van der Kaaij. Hij wijst erop dat deze geïnspireerd lijkt door The Jesus Mysteries, een boek van de Britse auteurs Timothy Freke en Peter Gandy (1999), en dat de betekenis van zijn theorie ‘wetenschappelijk nihil’ is. Feit is wel, schrijft dr. Van den Brink, dat dergelijk gnostisch denken in de lucht zit en aansluit bij de postmoderne tijdgeest.