GZB benoemt ds. C. van Duijn tot zendingswerker voor Noord-Afrika

Het grootste deel van de bevolking van Noord-Afrika is moslim. Er is nauwelijks godsdienstvrijheid.

Toch groeit de kerk in een aantal landen de laatste jaren snel. Om in een van die landen de kleine en kwetsbare kerk te ondersteunen, heeft de GZB ds. C. van Duijn uit Delft benoemd als toeruster. Hij zal zich in het bijzonder richten op discipelschap, de coaching van kerkelijke leiders en het geven van seminars. In februari start hij samen met zijn vrouw, Mery, een voorbereidingstraject waarna zij in de loop van 2019 zullen worden uitgezonden.
Ds. Van Duijn is sinds 2007 lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond, een taak die hij daarom over enige tijd neerleggen zal. Naast deze a.s. vacature is er de vacature die in januari jl. ontstond na het overlijden van ds. P.F. Bouter. We bevelen ds. en mw. Van Duijn, hun gezin, de wijkgemeente Mattheüskerk te Delft alsook het werk van de Gereformeerde Bond in de voorbede van de gemeenten aan.