‘In de kerk, bij God’ krijgt tweede druk

De sleutel voor het verstaan van de eredienst ligt In het besef dat de heilige God Zich genadig tot mensen richt.

God is de Eerste. Hij roept mensen in Zijn huis, om (Ex. 25:22) ‘met u (te) spreken over alles wat Ik u (…) gebieden zal’. De bundel In de kerk, bij God. Aspecten van de reformatorische eredienst, die de verschillende onderdelen van de reformatorische eredienst voor het voetlicht brengt, wil daar meer zicht op geven. Zo ontdekken we dat elk aspect een rijke en betekenisvolle inhoud heeft. Het is met dankbaarheid dat we hier berichten dat de eerste druk geheel uitverkocht is. Dit zal mede te maken hebben met het feit dat in veel kerkenraden deze uitgave gezamenlijk besproken wordt, nogal eens aan het begin van de vergaderingen.
In de kerk, bij God belicht niet alleen de onderdelen van de kerkdienst, maar gaat ook in op actuele vragen. Richten we ons op doelgroepen in de kerkdienst? Hoe vormt een kerkenraad een visie op de muziek in de eredienst? Welke stijl past bij de eredienst? In hoeverre is de vormgeving van de kerkdienst door onze cultuur gestempeld?
Voor bespreking in kringen en kerkenraden zijn gespreksvragen toegevoegd.
In de kerk, bij God verscheen onder redactie van P.J. Vergunst. Medewerking verleenden onder meer prof. dr. G. van den Brink, ds. C.H. Hogendoorn, ds. A.J. Mensink, ds. L.W. Smelt, ds. A. Visser en prof. dr. W. van ’t Spijker.