Jaarvergadering Gereformeerde Bond

Vanwege de onmogelijkheid om tot 1 juni met grotere groepen mensen bijeen te komen, zal ook de jaarvergadering van de Gereformeerde Bond op donderdag 14 mei geen doorgang kunnen vinden.

De statuten schrijven voor dat er jaarlijks na de sluiting van het boekjaar – dat is op 1 mei – een algemene ledenvergadering gehouden moet worden. Het bestuur is voornemens, afhankelijk van de wijze waarop het coronavirus het maatschappelijke leven stillegt, na de zomer een ledenvergadering uit te schrijven, wellicht in een iets afgeslankte vorm. We hopen onze leden hierover via De Waarheidsvriend tijdig te informeren.