Kees van der Knijff promoveert op studie over de leiding van God

Aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam verdedigde de dertigjarige Kees van der Knijff uit Rotterdam op maandag 24 juni zijn dissertatie Between Providence and Choice Biography. (Tussen voorzienigheid en keuzebiografie. Een gereformeerd perspectief op goddelijke leiding).

Zijn promotoren waren prof. dr. G. van den Brink en prof. dr. M.W. Elliott. In deze studie werkt Van der Knijff zijn onderzoeksvraag uit: ‘Hoe kan de hedendaagse evangelicale focus op de notie van Gods leiding verdisconteerd worden in een gereformeerde theologische benadering van het christelijke leven, geïnformeerd door de geschriften van Johannes Calvijn en Jonathan Edwards?’
We feliciteren de jonge doctor ook op deze plaats van harte. In mei 2013 meldden we dat het bestuur van de Gereformeerde Bond twee assistenten in opleiding benoemd had (en derde zou korte tijd later volgen). Het doel van de benoemingen was om gekwalificeerde theologen op te leiden, die op termijn beschikbaar zouden zijn voor een positie aan de theologische universiteiten. Met dankbaarheid verwoorden we hier dat de bekostiging van de promotieplaats van Kees van der Knijff, sinds enkele jaren ouderling in de Maranathakerk in Rotterdam-Zuid, uit het Leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond als eerste vrucht onder Gods zegen deze studie over een actueel thema opgeleverd heeft.