‘Mijn leven is voor U’ ontvangt zesde druk

Het boekje dat veel kerkenraden op de belijdeniszondag aan de nieuwe lidmaten geven, is weer beschikbaar

Dezer dagen verscheen de zesde druk van Mijn leven is voor U. Belijden dat niet vanzelf spreekt. In deze uitgave is volharding een rode draad: ‘Je bent christen, maar hebt niet het idee dat het je veel kost? Dat is geen goed signaal. Want het navolgen van Jezus betekent dat jouw leven haaks komt te staan op het moderne levensgevoel, dat je een vis bent die tegen de stroom zwemt. Volharden in het geloof betekent ondanks alles vasthouden aan wat God gezegd heeft. De navolging van Christus is niet anders dan kruisdragen. Het is van betekenis dat christenen in vroeger tijden tegen de nieuwe lidmaten zeiden: Welkom in de strijd’.
Mijn leven is voor U richt zich op de jongeren van de kerk die belijdenis van het geloof gaan afleggen. De tien auteurs laten zien hoe jij in onze tijd het christelijk geloof kunt belijden, Wie daarbij nodig is. De hoofdstukken zijn geschreven in een voor jongeren toegankelijke taal, zonder populair te zijn.
Aan deze uitgave werken mee ds. J. Alma, ds. P.F. Bouter, ds. C.H. Bijl, ds. W.J. Dekker, ds. E.K. Foppen, ds. J. Harteman, ds. H. Russcher, ds. L. Schaafsma, ds. J.A.W. Verhoeven en P.J. Vergunst. De laatste verzorgde ook de redactie.
Mijn leven is voor U verscheen (met harde kaft) bij uitg. Groen te Heerenveen, telt 114 bladzijden en kost € 15,50. Verkrijgbaar in de (christelijke) boekhandel.