Piet Vergunst signaleert verharding in de kerk

‘Is er binnen de gemeente van Christus vandaag een vorm van verharding waarneembaar?

Ja, zonder meer,’ schrijft Piet Vergunst in De Waarheidsvriend van 4 april. Het denken van de wereld dringt ook de kerk binnen, constateert hij. ‘De vraag telt daarom of het Woord van God beslissend gezag heeft in de omgang met de ander, met een mening die de mijne niet is. Mensen die hier en daar op gemeenteavonden komen – en ik reken me tot hen –, die nemen die verharding waar,’ stelt de hoofdredacteur van het weekblad van de Gereformeerde Bond. ‘Naast al het goede, naast het sámen zoeken naar de wil van de Heere voor de gemeente, is er meer dan incidenteel een houding tegenover de ander waarvan je denkt: Zo mag het niet, dit past Christus’ gemeente niet, zo geef je als ambtsdrager (NB!) geen geestelijke leiding, hier is nog niet verinnerlijkt dat (Rom.14:17) ‘het Koninkrijk van God uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest bestaat’.’
‘Individualisme kan de gemeenschap van de gemeente breken,’ vervolgt Vergunst. ‘Een tekort aan kennis van het Woord, ook van de inhoud van de belijdenis, kan de gemeente weerloos maken, zeker als een en ander de ambtsdragers betreft. (…) Als de eerbied voor God wijkt, dan kan er van alles misgaan, want dan sta ikzelf centraal. Waarover is er dán geen discussie?’
Vergunst roept op om naar Efeze 4 te luisteren, waar de gemeente wordt opgeroepen elkaar op te bouwen en de Heilige Geest niet te bedroeven. ‘In Efeze 4 kom je geen denken tegen in winnaars en veliezers; ook geen conservatieve of progressieve mensen. Dat ik mag horen bij de gemeente (…) maakt me trouw en bescheiden.’