Secretaris Geref. Bond bezoekt Nepal

De kerk in Nepal verkeert in een bijzondere fase van haar geschiedenis. Nadat buitenlanders in 1952 tot dit Aziatische land toegelaten werden, gaf de komst van de democratie in 1991 pas echt de mogelijkheid om het Evangelie te verbreiden. Naar schatting zijn er nu een miljoen christenen in het land, waarin hindoeïsme en boeddhisme de meest aangehangen godsdiensten zijn.

In januari bezocht de algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, Piet Vergunst, Nepal. Bijgaand vindt u de drie columns die hij in die periode voor het Reformatorisch Dagblad schreef. In het februarinummer van Alle volken, het blad van de GZB, verschijnen ook twee artikelen over zijn reis naar Nepal. Tot slot besteedt hij binnenkort in De Waarheidsvriend aandacht aan de positie van de christenen in dit land.