Synode kiest ds. S. van Meggelen tot preses

Ruim vijf jaar na haar verkiezing tot preses van de Protestantse Kerk, waarbij de nadruk viel op het feit dat ze de eerste vrouwelijke voorzitter was, trad ds. K. van den Broeke terug.

Afscheid nam ze met deze woorden: ‘Vertrouwend op God, die ons roept, draagt, en die uiteindelijk de kerk in haar vele gestalten bouwt, laat ik het mooie synodewerk los en kijk ik vooruit naar waar er nu weer een spoortje zichtbaar zal worden van het hemelse op aarde. Ik dank God.’ Ook ouderling A. Bijl uit Ede – volgens ds. Van den Broeke ‘een bevindelijk mens die zich integer inzette voor wat bestuurlijk van hem gevraagd werd’ – verliet het moderamen. Beiden hebben uit liefde voor de kerk en haar Heere de kerk als geheel willen dienen.
De synode koos tot nieuwe preses ds. S. van Meggelen, predikant van de protestantse gemeente Breda. Daarvoor was zij predikant in ’s Gravenmoer, Almkerk en Lopik. Zij studeerde theologie aan de Theologische Universiteit van Apeldoorn en van Kampen en is afgestudeerd in Kerkrecht, Systematische Theologie en Nieuwe Testament. Ook ouderling Y. Luinenberg (classis Westerkwartier) treedt als assessor nieuw aan in het moderamen.

We dragen de kerk en allen die ambtelijk leiding aan haar geven aan de Heere op, in het bijzonder het moderamen. We bidden om de leiding van de Heilige Geest, Die licht laat vallen op het Woord en ons wil doen gaan in de weg van Gods geboden en beloften. ‘Daarom,’ schrijft Paulus aan de gemeente van de Thessalonicenzen, ‘bidden wij ook altijd voor u dat onze God u de roeping waard acht en Hij al het welbehagen van Zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt…’