Voorlichter H. Geluk neemt afscheid van Geref. Bond

Na twaalf jaar nam voorlichter H. (Henk) Geluk onlangs afscheid van de Gereformeerde Bond.

Met veel inzet en toewijding heeft hij zich de voorbije jaren ingezet om abonnees voor De Waarheidsvriend te werven, leden voor de Gereformeerde Bond. We zijn dankbaar dat J. (Hans) Peters uit Bleiswijk zijn taak overgenomen heeft.
In de bijlage een terugblik van Henk Geluk op deze jaren. We plaatsen dat hier in de hoop dat abonnee- en ledenwerving de aandacht van de gemeenten houden zullen.