Ambtsdragersvergaderingen Gereformeerde Bond

Datum: 01-09-2020
Tijd: 19.45 uur inloop vanaf 19.15 uur
Lokatie: Divers

Aan kerkenraden, besturen van evangelisaties en afdelingen van de Gereformeerde Bond,

Geachte broeders,

Op een andere wijze dan voor de komst van het coronavirus gedacht, heeft Nederland herdacht dat ons land 75 jaar geleden bevrijd werd. Wie de vijf bange oorlogsjaren meemaakte, de zwaarte van de bezetting, het leven in concentratiekampen, de onzekerheid over de toekomst, die zal de vrijheid nog dieper waarderen. Als we vandaag de militaire erebegraafplaatsen bezoeken, zien we wat de vrijheid gekost heeft. Alleen al de bevrijding van Nederland kostte 13.000 geallieerde soldaten het leven.
Voor de gelovige is het niet anders als hij nadenkt over wat de bevrijding uit de machten van zonde en dood gekost heeft? In verwondering bidt Hij tot Christus:

Ja, U bent voor ons gestorven,
heeft het leven ons verworven;
en daar U bent opgestaan,
kunnen wij in vrijheid gaan.

Tijdens de ambtsdragersvergaderingen denken we onder de titel ‘De prijs van (onze) vrijheid’ na over de parallel tussen de bevrijding van ons volk van het Duitse juk én de bevrijding die het geloof in Christus de gemeente geeft. Die geschonken vrijheid brengt ons onder de wet van Zijn heilige liefde, een wet die de praktijk van ons leven mag gaan beheersen. Die geboden van God worden de christen een gids door het leven, richten ons op een leven tot Zijn eer.

Indeling
Hieronder treft u de regionale indeling en de plaats van samenkomst aan. Tijdens deze avonden zullen we ons uiteraard houden aan de richtlijnen van het RIVM. Nu weten we nog niet hoe de situatie begin september is. In een enkel geval zal het betekenen dat we het verenigingsgebouw van een gemeente als locatie verwisselen voor de kerkzaal. Houd u onze website in de gaten en kijk op 27 augustus in De Waarheidsvriend voor actuele informatie.
Op elke bijeenkomst wordt de inleiding verzorgd door een lid van het hoofdbestuur, terwijl de leiding bij een predikant uit de regio berust. Wij vragen u er goede nota van te nemen dat de bijeenkomsten plaatshebben op twee dinsdagen in september, namelijk 1 en 8 september. We hopen op deze doordeweekse avonden velen te mogen begroeten, om samen ons te bezinnen op een in 2020 aangelegen thema.
Behalve ambtsdragers zijn ook leden van besturen van evangelisaties en afdelingen van de Gereformeerde Bond hartelijk welkom.

Alle vergaderingen beginnen om 19.45 uur (ontvangst vanaf 19.15 uur)

Regio I: Provincies Groningen, Friesland en Drenthe
Inleiding: ds. A.J. Mensink, Elburg
Plaats: Noordhorn, Verenigingsgebouw De Wegwijzer, Oosterweg
Datum: dinsdag 1 september

Regio II: Provincie Overijssel (behalve Salland en Twente), Flevopolder
Inleiding: ds. A.J. Mensink, Elburg
Plaats: Mastenbroek, Hervormde kerk, Kerkwetering 3
Datum: dinsdag 8 september

Regio III: Provincie Gelderland (behalve de Veluwe), Utrecht-Oost
Inleiding: ds. J. Muller, Bleskensgraaf
Plaats: Veenendaal, gebouw Maranatha, Prins Bernhardlaan 26
Datum: dinsdag 8 september

Regio IV: Zuid-Holland boven de lijn Bodegraven-Noordwijk, Krimpenerwaard en provincie Utrecht ten westen van de stad Utrecht
Inleiding: ds. H. Liefting, Gouda
Plaats: Woerden, Maranathakerk, Molenvlietbaan 10
Datum: dinsdag 1 september

Regio V: Stedengebied Rotterdam-Delft-Den Haag en gemeenten ten noorden daarvan onder de lijn Bodegraven-Noordwijk, Westland
Inleiding: ds. J. Muller, Bleskensgraaf
Plaats: Delft, Marcuskerk, Menno ter Braaklaan 2
Datum: dinsdag 1 september

Regio VI: Alblasserwaard, Vijfherenlanden, eiland IJsselmonde
Inleiding: ds. W.J. Westland, Hardinxveld-Giessendam
Plaats: Hardinxveld-Giessendam, Zalencentrum De Parel, Talmastraat 9
Datum: dinsdag 8 september

Regio VII: Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten en de provincie Zeeland
Inleiding: dr. R.W. de Koeijer, Waddinxveen
Plaats: Nieuwe Tonge, Hervormd Centrum Elim, Zuiddijk 19
Datum: dinsdag 1 september

Regio VIII: Bommelerwaard, de Betuwe en Brabant-Oost
Inleiding: drs. P.J. Vergunst, Apeldoorn
Plaats: Zuilichem, De Poort, Poortwegje 7a
Datum: dinsdag 1 september

Regio IX: Salland en Twente
Inleiding: ds. H. Liefting, Gouda
Plaats: Rijssen, Kerkelijk Centrum Sion, Vermeerstraat 2
Datum: dinsdag 8 september

Regio X: West-Brabant (en Tholen), Hoekse Waard
Inleiding: dr. R.W. de Koeijer, Waddinxveen
Plaats: Tholen, De Wingerd, Nieuwe Pad 1
Datum: dinsdag 8 september

Regio XI: Provincie Noord-Holland
Inleiding: ds. W.J. Westland, Hardinxveld-Giessendam
Plaats: Amstelveen, Pauluskerk, Wolfert van Borsselenweg 116
Datum: dinsdag 1 september

Regio XII: Veluwe, Flevopolder en Noordoostpolder
Inleiding: drs. P.J. Vergunst, Apeldoorn
Plaats: Harderwijk, Bethelkerk, De Wittenhagen 28
Datum: dinsdag 8 september
Voor deze lokatie dient u zich aan te melden via info@gereformeerdebond.nl

Enkele citaten
Om de gedachten te vormen, reiken we enkele citaten over het thema aan:

Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.
Galaten 5:1

Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde.
Galaten 5:13

De God van de Bijbel wordt getekend als de grote Bevrijder. In het Oude Testament is Hij het die Zijn volk uitleidt uit het slavenhuis Egypte.
Dr. J. Hoek

Waarom was het nationaal-socialisme Gods vijand? ‘Omdat deze macht in alle ernst en letterlijk Israël heeft willen uitmoorden. Israël, het teken van Zijn openbaring. (…) Het gaat erom dat we van een Ander worden, dat ik het eigendom van mijn getrouwe Zaligmaker ben.’
Dr. K.H. Miskotte

Gebonden is ons hart, totdat het vrijheid vindt in U, o God!
(met een variant op) Augustinus

« Terug naar overzicht