Ambtsdragersvergaderingen in twaalf regio’s

Datum: 10-09-2019
Tijd: Aanvang 19.45 uur, inloop vanaf 19.15 uur
Lokatie: Divers

Op de eerste twee dinsdagen van september, 3 en 10 september, hopen we de jaarlijkse toerustingsavond voor ambtsdragers te houden. Het jaarthema van de Gereformeerde Bond zal centraal staan: ‘Heilig Evangelie, heilig gebod’. Op onze jaarvergadering sprak prof. dr. H. van den Belt hierover, een bijdrage die in De Waarheidsvriend verschijnen zal.

Ambtsdragersvergaderingen over ‘Gods gebod, van een ándere orde’

Aan kerkenraden, besturen van evangelisaties en afdelingen van de Gereformeerde Bond,

Vaak, veel te vaak is het christelijk geloof als een godsdienst beschouwd van regels en wetten. De geboden van God worden dan opgevat als ‘wat je vooral niet mag’. Echter, die geboden behoren tot het (heilig) Evangélie. Het Woord is heilig, die geboden zijn heilig; ze zijn leefregels voor ons welbevinden. Vrijwel elke politicus zet zich in voor een rechtvaardige samenleving, waarnaar mensen verlangen. Hij streeft naar goede wetten. En dan zegt God: ‘Mijn wet, die is heilig en goed, die is van een andere orde, die is rechtvaardig ook!’
Gods Woord is heilig, omdat de bijbelboeken van God komen, zoals de Geest getuigt in het hart van de gelovige. De Heilige Schriften komen van Iemand die ik ken, Die ik betrouwbaar acht. Om de Bijbel te verstaan moeten we door diezelfde Geest geleid worden. Onder het gezag van dat Woord mag de gemeente zich stellen. Heilig is het Woord, omdat het getuigt van Christus.

Tijdens de ambtsdragersvergaderingen denken we erover na hoe het leven bij deze heilige geboden voor de christelijke gemeente een spanningsvolle werkelijkheid is. Paulus leert de gemeente dat hebzuchtigen en dronkaards, overspelers en lasteraars het Koninkrijk van God niet beërven zullen én benoemt dan de positie van de gemeente: ‘Maar u bent geheiligd, u bent gerechtvaardigd…’ De gemeente heeft niet alleen een rijk geloofsbezit, maar mag tegelijk een bepaald patroon van normen en waarden doorgeven. Want het heilige gebod van God raakt alle verhoudingen met elkaar.

Citaten
Ter introductie van het thema reiken we de volgende citaten aan:

Het zou immers beter voor hen geweest zijn dat zij de weg van de gerechtigheid niet gekend hadden dan dat zij, nadat zij die hebben leren kennen, zich afkeren van het heilige gebod, dat hun overgeleverd was.
2 Petrus 2:21

Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtige hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet.
Jakobus 1:25

Ik ben niet gelovig, maar de Tien Geboden… dat is ongeveer het begin van ons strafrecht; je blijft van andermans vrouw af, je blijft van andermans spullen af, je doodt niet, en nog een paar van dat soort dingen.
Oud-D66-leider Alexander Pechtold

Er is een verband tussen de dwaalleer en de verwording van de gemeente. Een dwaalleer is nooit een theoretische zaak. Iedere dwaalleer heeft direct praktische consequenties voor de beleving van het gemeente-zijn.
Dr. J.P. Versteeg

De nieuwtestamentische christenen hebben de wet, de profeten en de psalmen niet gelezen als een bundeling van verschillende godservaringen, maar als één getuigenis van de ene God Die tot ons spreekt.
Dr. H. van den Belt

Indeling
Hieronder staat de regionale indeling en de plaats van samenkomst. Op elke bijeenkomst wordt de inleiding verzorgd door een lid van het hoofdbestuur, terwijl de leiding bij een predikant uit de regio berust. Wij vragen u er goede nota van te nemen dat de bijeenkomsten plaatshebben op twee dinsdagen in september, namelijk 3 en 10 september. We hopen op deze doordeweekse avonden velen te mogen begroeten, om samen ons te bezinnen op een in 2019 aangelegen thema.
Behalve ambtsdragers zijn ook leden van besturen van evangelisaties en afdelingen van de Gereformeerde Bond hartelijk welkom. Mogen we de scriba’s vragen deze uitnodiging onder alle ambtsdragers te verspreiden? We hopen u op een van de bijeenkomsten te mogen begroeten.

Van harte wensen we u tot slot Gods zegen toe op uw arbeid in Zijn dienst.

Overzicht regionale ambtsdragersvergaderingen 2019

NB: Alle vergaderingen beginnen om 19.45 uur (ontvangst vanaf 19.15 uur)

Regio I: Provincies Groningen, Friesland en Drenthe
Inleiding: ds. H. Liefting, Gouda
Plaats: Noordhorn, Verenigingsgebouw ‘De Wegwijzer’, Oosterweg
Datum: dinsdag 3 september

Regio II: Provincie Overijssel (behalve Salland en Twente), Flevopolder
Inleiding: ds. H. Liefting, Gouda
Plaats: IJsselmuiden, De Zaaier, Dorpsweg 38
Datum: dinsdag 10 september

Regio III: Provincie Gelderland (behalve de Veluwe), Utrecht-Oost
Inleiding: prof. dr. H. van den Belt
Plaats: Veenendaal, De Hoeksteen, Grote Pekken 3
Datum: dinsdag 10 september

Regio IV: Zuid-Holland boven de lijn Bodegraven-Noordwijk, Krimpenerwaard en provincie Utrecht ten westen van de stad Utrecht
Inleiding: drs. P.J. Vergunst, Apeldoorn
Plaats: Woerden, Maranathakerk, Molenvlietbaan 10
Datum: dinsdag 3 september

Regio V: Stedengebied Rotterdam-Delft-Den Haag en gemeenten ten noorden daarvan onder de lijn Bodegraven-Noordwijk, Westland
Inleiding: prof. dr. H. van den Belt
Plaats: Delft, Marcuskerk, Menno ter Braaklaan 2
Datum: dinsdag 3 september

Regio VI: Alblasserwaard, Vijfherenlanden, eiland IJsselmonde
Inleiding: ds. J.A.W. Verhoeven, Krimpen aan den IJssel
Plaats: Hardinxveld-Giessendam, Zalencentrum De Parel, Talmastraat 9
Datum: dinsdag 10 september

Regio VII: Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten en de provincie Zeeland
Inleiding: ds. J.A.W. Verhoeven, Krimpen aan den IJssel
Plaats: Nieuwe Tonge, Hervormd Centrum Elim, Zuiddijk 19
Datum: dinsdag 3 september

Regio VIII: Bommelerwaard, de Betuwe en Brabant-Oost
Inleiding: ds. P.H. van Trigt, Ede
Plaats: Zuilichem, De Poort, Poortwegje 7a
Datum: dinsdag 3 september

Regio IX: Salland en Twente
Inleiding: drs. P.J. Vergunst, Apeldoorn
Plaats: Rijssen, Kerkelijk Centrum Sion, Vermeerstraat 2
Datum: dinsdag 10 september

Regio X: West-Brabant (en Tholen), Hoekse Waard
Inleiding: prof. dr. M.J. de Vries, Papendrecht
Plaats: Tholen, De Wingerd, Nieuwe Pad 1
Datum: dinsdag 10 september

Regio XI: Provincie Noord-Holland
Inleiding: prof. dr. M.J. de Vries, Papendrecht
Plaats: Amstelveen, Pauluskerk, Wolfert van Borsselenweg 116
Datum: dinsdag 3 september

Regio XII: Veluwe, Flevopolder en Noordoostpolder
Inleiding: ds. P.H. van Trigt, Ede
Plaats: Harderwijk, Bethelkerk, De Wittenhagen 28
Datum: dinsdag 10 september

« Terug naar overzicht