Heiligheid van God Ún Zijn gemeente

Datum: 04-09-2018
Tijd: Aanvang 19.45 uur ontvangst 19.15 uur
Lokatie: Divers

Regionale ambtsdragersvergaderingen 2018

Op de dinsdagen 4 en 11 september zullen DV de ambtsdragersvergaderingen van de Gereformeerde Bond gehouden worden.

Aan kerkenraden, besturen van evangelisaties en afdelingen van de Gereformeerde Bond,

Geachte broeders,

Tot in lengte van dagen is de heiligheid het sieraad voor het huis van God. Psalm 93 zingt het ons voor. En, op een sieraad ben je zuinig, een sieraad is kostbaar. Zijn gemeente denkt daarom na over Zijn heiligheid, die zomaar wegsijpelen kan uit het leven van de gemeente, ongemerkt.
Die heiligheid van God – het is de atmosfeer rondom Hem, waarin de zonde niet bestaan kan, waarin Zijn liefde en genade, Zijn rechtvaardigheid en toorn over de zonde doortrokken zijn van heiligheid. Dit alles maakt dat Hij geheel anders is dan wij mensen. Volstrekt onderscheidt Hij Zich van de wereld buiten Hem. Alleen Hij is heilig, dingen en mensen zijn het slechts in afgeleide zin.
De heiligheid van God, ze heeft twee kanten: in Zijn genade komt Hij tot mensen. De diepte van Gods heiligheid blinkt in de overmacht van Zijn liefde voor het volk van Zijn verbond. Aan die Godsopenbaring zit ook een schaduwzijde: ‘De HEER doet recht, is heilig in Zijn richten’ (Ps. 103).

Tijdens de ambtsdragersvergaderingen denken we erover na wat deze heiligheid van God voor de gemeente betekent, voor de eredienst, voor het dagelijkse leven, ook voor de taak van de ambtsdragers. Petrus noemt de gemeente immers ‘een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte’, woorden die de HEERE ooit (Ex.19:6) tegen Israël sprak: ‘U zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn.’ Dat heeft grote gevolgen voor ons hart, voor onze handen.

Indeling

Hieronder treft u de regionale indeling en de plaats van samenkomst aan. Op elke bijeenkomst wordt de inleiding verzorgd door een lid van het hoofdbestuur, terwijl de leiding bij een predikant uit de regio berust. Wij vragen u er goede nota van te nemen dat de bijeenkomsten plaatshebben op twee dinsdagen in september, namelijk 4 en 11 september. We hopen op deze doordeweekse avonden velen te mogen begroeten, om samen ons te bezinnen op hoe we leven als geheiligde gemeente.
Behalve ambtsdragers zijn ook leden van besturen van evangelisaties en afdelingen van de Gereformeerde Bond hartelijk welkom. Mogen we de scriba’s vragen deze uitnodiging onder alle ambtsdragers te verspreiden? We hopen u op een van de bijeenkomsten te mogen begroeten.

Hieronder de indeling, de sprekers, de locaties.
NB: Alle vergaderingen beginnen om 19.45 uur (ontvangst vanaf 19.15 uur)

Regio I: Provincies Groningen, Friesland en Drenthe
Inleiding: prof. dr. W.H.Th. Moehn, Hilversum
Plaats: Noordhorn, Verenigingsgebouw ‘De Wegwijzer’, Oosterweg
Datum: dinsdag 11 september

Regio II: Provincie Overijssel (behalve Salland en Twente), Flevopolder
Inleiding: prof. dr. W.H.Th. Moehn, Hilversum
Plaats: ’s-Heerenbroek, De Kandelaar, J.W. van Lenthestraat 2
Datum: dinsdag 4 september

Regio III: Provincie Gelderland (behalve de Veluwe), Utrecht-Oost
Inleiding: ds. C.H. Hogendoorn, Katwijk aan Zee
Plaats: Veenendaal, De Hoeksteen, Grote Pekken 3
Datum: dinsdag 11 september

Regio IV: Zuid-Holland boven de lijn Bodegraven-Noordwijk, Krimpenerwaard en provincie Utrecht ten westen van de stad Utrecht
Inleiding: ds. J.C. Schuurman, Capelle aan den IJssel
Plaats: Woerden, Maranathakerk, Molenvlietbaan 10
Datum: dinsdag 4 september

Regio V: Stedengebied Rotterdam-Delft-Den Haag en gemeenten ten noorden daarvan onder de lijn Bodegraven-Noordwijk, Westland
Inleiding: ds. C.H. Hogendoorn, Katwijk aan Zee
Plaats: Delft, Marcuskerk, Menno ter Braaklaan 2
Datum: dinsdag 4 september

Regio VI: Alblasserwaard, Vijfherenlanden, eiland IJsselmonde
Inleiding: drs. P.J. Vergunst, Apeldoorn
Plaats: Hardinxveld-Giessendam, Zalencentrum De Parel, Talmastraat 9
Datum: dinsdag 11 september

Regio VII: Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten en de provincie Zeeland
Inleiding: ds. J.J. ten Brinke, Oud-Beijerland
Plaats: Nieuwe Tonge, Hervormd Centrum Elim, Zuiddijk 19
Datum: dinsdag 4 september

Regio VIII: Bommelerwaard, de Betuwe en Brabant-Oost
Inleiding: ds. A.J. Mensink, Elburg
Plaats: Zuilichem, De Poort, Poortwegje 7a
Datum: dinsdag 4 september

Regio IX: Salland en Twente
Inleiding: ds. J.C. Schuurman, Capelle aan den IJssel
Plaats: Rijssen, Kerkelijk Centrum Sion, Vermeerstraat 2
Datum: dinsdag 11 september

Regio X: West-Brabant (en Tholen), Hoekse Waard
Inleiding: ds. J.J. ten Brinke, Oud-Beijerland
Plaats: Tholen, De Wingerd, Nieuwe Pad 1
Datum: dinsdag 11 september

Regio XI: Provincie Noord-Holland
Inleiding: drs. P.J. Vergunst, Apeldoorn
Plaats: Amstelveen, Pauluskerk, Wolfert van Borsselenweg 116
Datum: dinsdag 4 september

Regio XII: Veluwe, Flevopolder en Noordoostpolder
Inleiding: ds. A.J. Mensink, Elburg
Plaats: Harderwijk, Bethelkerk, De Wittenhagen 28
Datum: dinsdag 11 september

Ter overdenking geven we hieronder enkele treffende citaten:

Heilig moet u zijn, want Ik, de HEERE, uw God, ben heilig.
Leviticus 19:2

Ik zal Mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen, Ik zal niet terugkeren om Efraïm te gronde te richten. Want Ik ben God, en geen mens, de Heilige in uw midden.
Hosea 11:9

…dat wij verlost uit de hand van onze vijanden, Hem zouden dienen zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor Hem alle dagen van ons leven.
Lukas 1:74, 75

Aan de toegang tot Gods heilige tempel worden bijzonder hoge eisen gesteld. Ze omvatten heel het hart en heel het leven.
Dr. G.C. den Hertog

Gods heiligheid betekent onder andere dat Hij de zonde haat. Dus moet ik dat ook doen.
Dr. H. van den Belt

Christus Zelf leert ons in het volmaakte gebed bidden om de heiliging van Gods Naam. Dat is ten diepste waar het in ons leven om gaat; waar het in de kerk en in de eredienst en ook in Gods wereld om gaat.
Ds. J.J. ten Brinke

« Terug naar overzicht