COGG zet ontmoeting tussen de kerken opnieuw stevig op de kaart

Datum: 04-04-2019
Tijd: Inloop 15.30 uur, programma 16.00 tot 20.30 uur
Lokatie: De Schakel te Nijkerk

THEMA: ´Om de katholiciteit van de kerk’
De kerk van alle plaatsen en tijden

Op 4 april komen de kerken van de gereformeerde gezindte op het COGG-congres in Nijkerk bij elkaar. Om elkaar te vragen wat elke kerkelijke gemeenschap bijdraagt aan de katholieke of algemene kerk (art. 27 NGB). Laten we verkennen wat dit oplevert. En met elkaar spellen wat Johannes 17 in de kerkelijke cultuur van vandaag betekent.
Met blijdschap en waardering ziet het COGG positieve beroering in het kerkelijke vaarwater. CGK- en HHK-predikanten staan bij elkaar op de kansel. Zo ook hervormde en christelijke gereformeerde predikanten. De GKV en de NGK weten elkaar meer en meer te vinden na 1967. De verschillende Gereformeerde Gemeenten zoeken elkaar. De particuliere synode Noordwest van de Gereformeerde Gemeenten gaat zich buigen over een brief over kerkelijke eenheid en verdeeldheid. Het is de bedoeling dat het stuk in dit najaar door de generale synode behandeld wordt.
Plaatselijk ontmoeten predikanten en gemeenten van verschillende kerkelijke gemeenschappen elkaar. Op het grondvlak in de kerkelijke vergaderingen komt beweging. Eveneens een navolgenswaardig initiatief is dat vijf kerkelijke gemeenten in de Friese Wouden beginnen met gezamenlijke bijeenkomsten. Op zaterdagavond staan vijf predikanten uit verschillende kerkverbanden, op elkaars kansel. ‘Mediterend naar de zondag’ is dan het thema.
Het COGG wordt gedreven door een hartelijk verlangen naar ontmoeting en meer eenheid. Daarom stimuleert het COGG het kerkelijk initiatief dat dit doel heeft. Tijd om hierover met elkaar te spreken.
Op 4 april houdt prof. dr. W. van Vlastuin de hoofdlezing over het onderwerp ‘Waarom katholiek vandaag?’ Het gaat om de kerk van alle plaatsen en tijden. Ds. A.J. Mensink (Welke eerst: Kwalitatieve katholiciteit of kwantitatieve katholiciteit?), prof. dr. B. Kamphuis (‘Een kras door onze kerkelijke cultuur’) en ds. W. Visscher (‘De waarheid betrachten in liefde’) reageren op deze lezing. We hopen en bidden dat het een nieuwe stimulans mag zijn in het verlangen aan de Heere te vragen de weg naar eenheid te wijzen en te doen gaan.

Plaats: Nijkerk, De Schakel, Oranjelaan 10.
Datum: 4 april 2019. Tijd: 15.30 uur inloop. Programma: 16.00 uur-20.30 uur.
Kosten incl. maaltijd: € 20. We vragen 5 euro voor bestrijden van de kosten, voor deelname aan de broodmaaltijd 15 euro (extra). Graag overmaken op NL 17 INGB 0004543194 t.n.v. penningmeester COGG te ’s-Gravenpolder. Betalen bij binnenkomst kan ook. Studenten betalen € 10 voor het hele programma.

Aanmelden en informatie bij de secretaris van het COGG, drs. A.A. van der Schans,
Spoorstraat 38, 2411 SG Bodegraven. Tel: 06-42667942 Mail: tschans@solcon.nl

« Terug naar overzicht