Ds. A.J. Mensink in gesprek met classispredikant ds. J. Hommes

Datum: 31-01-2019
Tijd: aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur
Lokatie: De Wegwijzer te Noordhorn

Op donderdag 31 januari zal ds. A.J. Mensink (voorzitter van de Geref. Bond) DV op de regionale bijeenkomst van de afdeling Groningen/Drenthe van de Gereformeerde Bond spreken over het thema ‘Kerk 23:55. Over katholiciteit en relevantie’. In een co-referaat zal ds. J. Hommes (classispredikant van Groningen & Drenthe) reageren op de lezing van ds. Mensink.
De diversiteit in de Protestantse Kerk in Nederland vraagt om onderling gesprek. Voor de een is deze diversiteit een zegen, voor de ander echter een zorg. Is deze diversiteit een bedreiging voor de eenheid van de kerk, of voor de waarheid die zij belijdt? In een unieke ontmoeting met classispredikant ds. J. Hommes komt de vraag aan de orde of de Protestantse Kerk op de goede weg is. Zijn we op een verantwoorde wijze bezig om het geloof van de kerk van alle tijden te bewaren en in te dragen in de tijd die voor ons ligt? Het antwoord op deze vragen is ook voor de plaatselijke gemeenten van groot belang. De Gereformeerde Bond herinnert de kerk aan wat zij in het eerste artikel van haar kerkorde uitspreekt, namelijk dat de Heilige Schrift bron en norm voor het kerkelijk spreken en handelen is. En dat haar belijdenis iets wezenlijks zegt over haar identiteit en katholiciteit. Daarmee is de kerk ook in onze tijd volstrekt relevant!
Er is voor bezoekers gelegenheid om te reageren. Plaats: De Wegwijzer, Oosterweg 11 Noordhorn. Aanvang: 20.00 uur, inloop met koffie vanaf 19.45 uur.

« Terug naar overzicht