GB-studieweek voor studenten theologie over ‘Omgang met God’

Datum: 20-08-2018
Tijd: 20 t/m 23 augustus
Lokatie: Mennorode te Elspeet

Van DV maandag 20 t/m donderdag 23 augustus belegt het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond de jaarlijkse studieweek voor theologiestudenten. Dit jaar is het thema ‘Omgang met God’. De omgang van onze HEERE Jezus Christus met Zijn Vader is de bron van Zijn heilswerk en ambt. Wij denken met elkaar na over de vraag: Wat betekent deze omgang met God voor theologen die geroepen worden om straks geestelijke leiding te geven in Zijn gemeenten, in de landelijke of misschien wel in de wereldkerk?
Onze tijd wordt gekenmerkt door hectiek. De werk- en tijdsdruk (ook in pastorieën) zijn vaak enorm. We worden in die drukte ook continu geconfronteerd met de verleidingen van de genotscultuur. Dit alles maakt de vragen naar onze omgang met God misschien wel urgenter dan ooit. Hoe blijft deze omgang onze belangrijkste prioriteit?
We luisteren voor het antwoord op deze vraag allereerst eerbiedig naar de Schriften en gaan vervolgens na wat de kerkgeschiedenis en de literatuur van vandaag ons kunnen leren. Ten slotte zoeken we naar concrete handvatten voor de omgang met God in déze tijd voor ons persoonlijk/ ambtelijk, gezins- en gemeenteleven.
De conferentie wordt gehouden in Mennorode te Elspeet. Op de donderdagmiddag zijn ook de (aanstaande) echtgenotes van de studenten hartelijk welkom.

Programma
Ds. A.J. Mensink opent op maandagmorgen de conferentie en spreekt ’s middags over ‘De katholiciteit van de kerk en de missie van de Gereformeerde Bond’. Op maandagavond houdt prof. dr. M.J. Paul een lezing over ‘Aspecten van het gebedsleven van David en Jesaja’, terwijl prof. dr. T.M. Hofman de volgende morgen spreekt over ‘Het gebedsleven van Jezus’. Op dinsdagmiddag zetten we het werk van de IZB centraal, terwijl dr. R.W. de Koeijer die avond spreekt over ‘Leren van de omgang met God in de Nadere Reformatie’. Op woensdagmorgen houdt prof. dr. H. van den Belt een lezing over ‘Omgaan met God in het licht van Zijn voorzienigheid’, terwijl ds. W.J. Westland tegelijkertijd voor de eerstejaars spreekt over ‘Roeping en ambt’. Op woensdagmiddag is er een lezing van Nels Fahner over ‘Omgang met God in de literatuur’, waarna er ’s avonds een bijbelstudie gepland staat. Op donderdagmorgen spreekt ds. N.M. Tramper over ‘De gebedspraktijk van de predikant (en zijn gezin)’, waarna dr. P. Veerman ’s middags een lezing houdt over ‘De plaats van het gebed in de opbouw van de gemeente’. Prof. dr. A. de Reuver zal het afsluitende encouragement verzorgen.

Wij maken onze studenten die zich nog niet hebben opgegeven, attent op deze studieweek. Graag opgave per omgaande. Van de studenten wordt een tegemoetkoming gevraagd van € 50 voor de gehele studieweek. Opgave via het bureau van de Gereformeerde Bond: tel. 055-5766660 of via info@gereformeerdebond.nl. Laten we met elkaar bidden om een gezegende studieweek.
Ds. P.H. van Trigt, Ede

« Terug naar overzicht