Geref. Bond belegt regionale studiedag in Nijkerk over pastoraat rondom het zevende gebod

Datum: 25-04-2018
Tijd: Inloop 15.30 uur aanvang 16.00 uur tot 21.00 uur
Lokatie: De Schakel te Nijkerk

DV op woensdag 25 april belegt het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond in De Schakel, Oranjelaan 10 in Nijkerk een regionale studiedag over ‘Pastoraat rondom het zevende gebod’. De bijeenkomst begint om 16.00 uur (inloop vanaf 15.30 met koffie) en duurt tot 21.00 uur.
De vragen in de gemeenten die cirkelen rondom huwelijk, relaties, echtscheiding, seksualiteit zijn velerlei en vaak complex. Het kost veel jongeren en ouderen moeite om hun leven vorm te geven overeenkomstig Gods goede geboden. Op deze studiedag denken we na over hoe we in de context van onze cultuur kunnen blijven bij Gods bedoeling met het huwelijk, met relaties tussen mensen en met seksualiteit. Welke problemen komen we tegen en op welke wijze kunnen we elkaar tot steun zijn? De Gereformeerde Bond wil met ouders, ambtsdragers en jeugdwerkleiders graag hierover doorspreken en handvatten aanreiken.
Na de opening door drs. P.J. Vergunst zal ds. J. Belder uit Harskamp een lezing houden over de vraag: ‘Zijn nieuwe visies op huwelijk en relaties ook Bijbels verankerd?’ Een actueel en relevant thema.
Na de lezing volgen twee workshopronden, met vier verschillende workshops.
· ‘Communicatie en intimiteit’, o.l.v. mw. G.S. Boerman, Krimpen aan den IJssel;
· ‘Zelfontplooiing: uitdaging of bedreiging?’, o.l.v. ds. J. Bogerd, Bunschoten;
· ‘Gescheiden, en dan? In liefde en trouw handelen in gebrokenheid’, o.l.v.ds. P.M. van ‘t Hof, Huizen;
· ‘Homoseksualiteit: Als je kind of kleinkind andersgeaard is’,o.l.v. ds. M.K. de Wilde, Nijkerk.

Elke deelnemer kan twee workshops volgen. Tussen de beide workshops door krijgen de deelnemers rond 18.00 uur een broodmaaltijd aangeboden. De dag zal worden afgesloten met een forumgesprek.
Graag ontmoeten we u op 25 april in Nijkerk. Geeft u zich vóór 13 april op via info@gereformeerdebond.nl; dit met het oog op het aantal te drukken studiemappen. Naast de studiemap ontvangt u tevens de themabrochures Trouwen, of samenwonen?, De gemeente & ik, Hertrouwen en het onder redactie van P.J. Vergunst verschenen boek Tóch gescheiden. Over de complexiteit van een gebroken huwelijk. Op deze wijze bieden wij u naslagwerk waarin achtergrondinformatie wordt aangereikt ter aanvulling op de workshops.

 

Wilt u aangeven op welke workshops u intekent? Als tegemoetkoming in de kosten voor deze dag vragen we een bedrag van € 17,50. Gelieve dit bedrag over te maken op rekening NL98INGB0000138421 t.n.v. Geref. Bond, Apeldoorn, onder vermelding van studiedag Nijkerk. Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond hoopt van harte dat deze studiedag bijdraagt aan een beter verstaan van de waarde en de betekenis van het christelijke huwelijk.

« Terug naar overzicht