Geref. Bond belegt studiedag over ‘Het christelijke huwelijk’

Datum: 21-11-2018
Tijd: Aanvang 13.30 uur
Lokatie: Gebouw Eben Haëzer te Woudenberg

Op woensdag 21 november zal DV in gebouw Eben Haezer in Woudenberg voor ambtsdragers en gemeenteleden een studiedag gehouden worden over ‘Het christelijke huwelijk’. We richten ons daarbij op jonge stellen en zij die al langer getrouwd zijn en daarnaast ook op kerkenraden die vanuit het pastoraat belangstelling hebben voor dit thema. Graag brengen we de waarde van het huwelijk vanuit een bijbels fundament onder de aandacht. De dag wordt om 13.30 uur geopend en rond 20.30 uur gesloten.
De hoofdlezing zal gehouden worden door ds. M.M. van Campen uit Rotterdam, de tweede lezing door relatiecoach Cocky Drost. Workshops worden geleid door ds. A.L. Molenaar, mw. G.S. Boerman, mw. Nieske Selles-ten Brinke, ds. H. Markus en mw. A.M. Codée-Breugem.
Nadere informatie volgt later, ook over de wijze van opgave. Belangstellenden kunnen de datum vast reserveren.

« Terug naar overzicht