Gereformeerde Bond belegt bijeenkomst voor kleine, hervormde gemeenten

Datum: 29-09-2018
Tijd: 10.00 uur, ontvangst vanaf 9.30
Lokatie: Gebouw Rehoboth te Hoevelaken

Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond nodigt kerkenraden van kleine, hervormde gemeenten van harte uit voor de bijeenkomst die we samen met onze commissie ‘Steunfonds gemeenten’ voor kleine gemeenten beleggen. De positie van veel kleine dorpsgemeenten is vandaag niet gemakkelijk. Die positie is onder andere afhankelijk van de context van de gemeente, van de mogelijkheid voor jongeren om in de gemeente te blijven wonen en kerkelijk mee te leven. Tegelijk hebben we op veel plaatsen in ons land te maken met de gevolgen van de voortgaande secularisatie. Daarbij komt dat in diverse gemeenten de gevolgen van de per 1 januari 2005 ingevoerde nieuwe regeling voor de predikantstraktementen merkbaar zijn.
We beogen met deze bijeenkomst de bewustwording over de positie van kwetsbare gemeenten te bevorderen en concrete handvatten te bieden voor bezinning, beleid en (financieel) beheer. Deze bijeenkomst zal DV gehouden worden op zaterdag 29 september van 10 uur (ontvangst vanaf 9.30 uur) tot ongeveer 13 uur. We komen samen in gebouw Rehoboth, Smalle Streek 4 (achter de kerk) te Hoevelaken.
Na de opening door ds. A.J. Mensink zal P.J. Vergunst een inleiding houden over het thema ‘Gemeente in de marge’. Vervolgens zullen twee leden van onze commissie Steunfonds (J. Gelderblom en A. Wolswinkel) voorlichting geven over hoe een kerkenraad kan omgaan met stijging of daling van de inkomsten, over welke mogelijkheden tot samenwerking er zijn en over een verantwoord beheer van het vermogen. Na deze inleidingen is er ruime gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.
Ongeveer 12.45 uur willen we het officiële programma afsluiten, om samen de lunch te gebruiken. Tot 14 uur is er tegelijk gelegenheid om met de leden van de commissie Steunfonds en het hoofdbestuur door te praten.

Graag zien we uw opgave tegemoet, uiterlijk 22 september, en zowel wat deelname aan de bijeenkomst als aan de maaltijd betreft. Dat kan op het bureau van de Gereformeerde Bond, Kleine Fluitersweg 253, 7316 MX Apeldoorn; tel. 055-5766660 of info@gereformeerdebond.nl.

« Terug naar overzicht