Jaarvergadering Gereformeerde Bond 2020

Datum: 24-08-2020
Tijd: 13.30 uur (inloop vanaf 13.00uur)
Lokatie: De Aker te Putten

De uitgestelde jaarvergadering van de Gereformeerde Bond wordt DV gehouden op maandagmiddag 24 augustus a.s. in De Aker, Fontanusplein 2, Putten. De aanvang is 13.30 uur. Ontvangst met koffie en thee vanaf 13.00 uur. De sluiting is rond 17.00 uur. In nauw overleg met de medewerkers van de Aker zullen we ons houden aan de veiligheidsvoorschriften van het RIVM. We nodigen onze leden van harte uit met ons samen te komen, maar dit jaar is opgave vooraf wel nodig. Dat kan via info@gereformeerdebond.nl of 055-5766660.

Agenda
1. Opening door de voorzitter, ds. A.J. Mensink
2. Bestuursverkiezing
a. vacature ds. J.J. ten Brinke
(aftredend en herkiesbaar)
b. vacature mr. P.C. Knook
(aftredend en herkiesbaar)
c. vacature dhr. A.H. Teeuwissen
(aftredend en niet herkiesbaar)
Het hoofdbestuur draagt in deze vacature voor dhr. L.P. de Wit, Bergambacht
d. vacature prof. dr. M.J. de Vries
(aftredend en herkiesbaar)
3. Jaarverslagen:
a. van de secretaris
b. van de penningmeester
c. rapportage adviescommissie financieel beleid
4. Inleiding naar aanleiding van ons jaarthema ‘Bevrijd. Christen in Nederland’ door ds. H. Liefting over ‘Toen bevrijd…, en nu dan?’
5. Plenaire bespreking van het referaat van ds. Liefting
6. Toespraak namens het moderamen van de synode
7. Rondvraag
8. Sluiting

« Terug naar overzicht