Ontmoetingsdag voor studenten theologie over ‘Geest en profetie’

Datum: 20-12-2018
Tijd: 13.00 uur tot 18.30 uur vanaf 13.00 uur inloop
Lokatie: De Schakel te Nijkerk

De jaarlijkse ontmoeting van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond met hervormde studenten in de theologie – traditiegetrouw in de week voor Kerst – zal dit jaar DV op donderdag 20 december van 13.30 tot 18.00 uur plaatsvinden – vanaf 13 uur is er ontvangst met koffie en thee. Met het oog op colleges en tentamens blijft de morgen buiten beeld, maar komen we een lange middag bijeen. Aansluitend hopen we samen de maaltijd te gebruiken. De bijeenkomst wordt gehouden in de Schakel, Oranjelaan 10 in Nijkerk.
Voor dit jaar heeft het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond – na overleg met de studenten – ervoor gekozen om samen na te denken over het werk en de gaven van de Heilige Geest, toegespitst op de visie op profetie.

Na de opening door ds. A.J. Mensink hoopt ds. C. van Duijn uit Delft een bijbels-theologische lezing over het werk én de gaven van de Heilige Geest te houden. Hoe verhouden beide zich tot elkaar? Wat is het ‘eerste’ en doorgaande werk van de Geest en wat verstaan we onder de gaven? Zijn die gaven onmisbaar of een soort extra? Ontvangt elke gelovige die of…? Moeten we staan naar de gáven van de Geest of gaat het om de vrúcht van de Geest in ons leven? Ook geeft hij aandacht aan de vraag waarom Calvijn theoloog van de Heilige Geest genoemd wordt.
In een tweede lezing zal ds. A. van Lingen uit Kinderdijk over profetie spreken. Wat verstaan we onder de gave van de profetie? En, wat betekent 1 Korinthe 14:1 vandaag voor mensen die in de kerk willen dienen: ‘Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren’? Is deze gave vooral verbonden aan het ambt of perken we haar daarmee in?

Daarna is er een uitvoerige forumbespreking, waaraan de sprekers deelnemen. We sluiten af met het gezamenlijk gebruiken van de maaltijd.

Hervormde studenten in de theologie van de verschillende theologische faculteiten die zich met de Gereformeerde Bond verwant weten, worden hierbij uitgenodigd. Daarnaast willen we ook de hervormd-gereformeerde studenten aan de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk van de Christelijke Hogeschool Ede uitnodigen. Van harte welkom!

« Terug naar overzicht