Ontmoetingsdag voor ‘Late roepingen’

Datum: 27-03-2019
Tijd: 13.30 uur tot 20.15 uur
Lokatie: Gebouw Eben Haëzer te Woudenberg

De ontmoetingsdag die het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond voor de studenten theologie die wij rekenen tot de zogenoemde ‘late roepingen’ belegt, wordt DV op woensdagmiddag en -avond 27 maart gehouden. Met de zaterdagstudenten en anderen die door omstandigheden niet in de gelegenheid zijn een dispuut te bezoeken, hopen we in gebouw Eben Haëzer, Schoutstraat 8a, Woudenberg bijeen te komen. We nodigen deze studenten met hun echtgenotes hierbij van harte uit deze bijeenkomst bij te wonen.

Programma
13.30 uur: ontvangst met koffie
14.00 uur: opening door ds. A.J. Mensink
14.15 uur: lezing over ‘Messiasverwachting in het Oude Testament’, door dr. R.W. de Koeijer, Bilthoven. Het Oude Testament is vol van de verwachting van de Messias, de Gezalfde, in Wie al de beloften van God samenkomen. Wat is volgens de wetenschap én volgens een gereformeerd Schriftgeloof de identiteit van de Messias? Waar en hoe zien we in het Nieuwe Testament dat Jezus Christus de Messias van Israël is, de Redder van de wereld? Hoe preek je over Hem voor de gemeente vandaag?
15.15 uur: theepauze
15.45 uur: lezing over ‘De kerk en de cultuur’, door prof. dr. F.G. Immink, Driebergen. Het laatste nummer van Theologia Reformata thematiseert dit. Dit thema raakt de verhouding tussen geloof en wetenschap, alsook roeping en attitude van de kerk in de huidige cultuur.
17.15 uur: warme maaltijd
18.15 uur: ervaringen uit de eerste gemeente, te verzorgen door ds. en mw. P.D. Teeuw (Moordrecht). Insteek: Waar ligt de grens tussen nabijheid en afstand? Hoe vind je balans in het gezin? Ook aandacht voor verwachtingen in de gemeente.
19.45 uur: sluiting, door ds. A. Schroten, Renswoude, in de vorm van een appèlwoord, waarin aandacht gegeven wordt aan geestelijke verdieping in het leven van een predikant, verbondenheid met Christus in een wereld die zich van Hem afkeert, geestelijk leidinggeven.
20.15 uur: einde, koffie

Het hoofdbestuur hoopt dat velen aanwezig kunnen zijn. Opgave uiterlijk 19 maart bij het bureau van de Gereformeerde Bond, tel. 055-5766660 of info@gereformeerdebond.nl. Wanneer predikanten of kerkenraden iemand weten voor wie deze dag bedoeld is, vragen we u deze persoon hierop attent te maken. We hopen op een gezegend samenzijn!

« Terug naar overzicht