Ontmoetingsdag voor studenten theologie over het ambt

Datum: 22-12-2017
Tijd: 13.30 tot 18.00 uur, inloop vanaf 13.00 uur
Lokatie: De Schakel te Nijkerk

De jaarlijkse ontmoeting van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond met hervormde studenten in de theologie – traditiegetrouw in de week voor Kerst – zal dit jaar DV op vrijdag 22 december van 13.30 tot 18.00 uur plaatsvinden – vanaf 13 uur is er ontvangst met koffie en thee. Met het oog op colleges en tentamens blijft de morgen buiten beeld, maar komen we een lange middag bijeen. Aansluitend hopen we samen de maaltijd te gebruiken. De bijeenkomst wordt gehouden in de Schakel in Nijkerk.
Voor dit jaar heeft het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond – na overleg met de studenten – ervoor gekozen om samen na te denken over het ambt. Na de opening door ds. A.J. Mensink zal ds. H.J. Lam uit Barneveld in de eerste lezing verwoorden wat een bijbels-gereformeerde visie op het ambt is. Wat betekent het dat de predikant als dienaar van Christus, als dienaar van de kerk, geroepen is om het heil te bemiddelen, dat hij gesteld is in de bediening van de verzoening, dat hij geroepen is om de gemeente te bewaren bij de belijdenis van Christus?
In de tweede lezing hoopt P.J. Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, te benoemen wat er inzake het ambt gaande is in de Protestantse Kerk. Welke besluiten nam de synode in de voorbije jaren en uit welk denken kwamen die besluiten voort? Wat betekent ‘Kerk 2025’ voor toekomstige werkers in de kerk en hoe zien we de eigen positie van de kerkelijk werkers? Hoe bezien we de tendens naar de vervulling van het ambt in deeltijd?
Daarna is er een uitvoerige forumbespreking, waaraan beide sprekers deelnemen zullen. We sluiten af met het gezamenlijk gebruiken van de maaltijd.

Studenten in de theologie van de verschillende theologische faculteiten die zich met de Gereformeerde Bond verwant weten, worden hierbij uitgenodigd. Daarnaast willen we ook de hervormd-gereformeerde studenten aan de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk van de Christelijke Hogeschool Ede uitnodigen. Van harte welkom!

« Terug naar overzicht