Predikantencontio

Datum: 04-01-2018
Tijd: 9.30 tot 18.30 uur
Lokatie: Nieuw Hydepark te Doorn

Deo volente op woensdag 3 en donderdag 4 januari zal de jaarlijkse contio voor predikanten van de Gereformeerde Bond worden gehouden. Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond nodigt alle predikanten van harte uit deze contio bij te wonen.
We hopen samen te komen in Nieuw Hydepark, Driebergsestraatweg 50 te Doorn. De contio duurt twee hele dagen, met uitzondering van de avonden.
Van de predikanten wordt bij deelname aan de beide contiodagen een bijdrage van € 75 gevraagd als tegemoetkoming in de kosten. Voor logies met ontbijt komt hier € 35 bij op basis van een tweepersoonskamer, de extra bijdrage voor een eenpersoonskamer is € 55. Als u de contio gedeeltelijk bezoekt, zal van u een gedeeltelijke bijdrage worden gevraagd (één dag € 45; gedeelte van een dag € 30).
Graag zien wij deze betaling vooraf tegemoet; overmaken op ING-rekening NL98 INGB 0000 138421 t.n.v. Geref. Bond te Apeldoorn.
Wie beide dagen bijwoont, krijgt in het kader van de permanente educatie 0,5 studiepunt; voor het bijwonen van één dag 0,25 studiepunt.

Het programma is als volgt:

Woensdag 3 januari
9.30-10.00 uur: Ontvangst
10.00 uur: Opening van de contio door ds. A.J. Mensink, voorzitter
10.45 uur: Koffiepauze
11.15 uur: Causerie over de relatie tussen kerk en staat in onze tijd, door SGP-senator mr. D.J.H. van Dijk, onder de titel ‘De verhouding kerk en staat. Te belangrijk om aan politici over te laten’.
12.30 uur: Middagpauze met warme maaltijd
14.00 uur: Referaat door prof. dr. G. van den Brink, Woerden
over het thema
‘Is er meer? De actuele betekenis van Van Rulers pneumatologie’.
15.00 uur: Theepauze
15.45 uur: Bespreking van het referaat
17.30 uur: Afsluitende broodmaaltijd

Donderdag 4 januari
9.30 uur: Dagopening
10.00 uur: Referaat door dr. R.T. te Velde, Wezep
over het thema
‘Dordtse Leerregels actueel: motieven, structuren en discussies’. Aansluitend gaat ds. A. de Lange, Nieuw-Lekkerland in op de vraag hoe de belijdenis van Dordt heilzaam kan functioneren voor de prediking en het geloofsleven in hervormde gemeenten.
11.00 uur: Koffiepauze
11.30 uur: Bespreking van de referaten
12.30 uur: Middagpauze met warme maaltijd
14.00 uur: Referaat door dr. P. Veerman, Katwijk aan Zee
over het thema
‘Gebed en aanvechting. Ervaring van de Reformatie voor een seculiere tijd’.
15.00 uur: Pauze
15.45 uur: Bespreking van het referaat
17.30 uur: Sluiting van de contio, met aansluitend een broodmaaltijd

Deelnemers wordt verzocht zich uiterlijk donderdag 21 december 2017 aan te melden bij het bureau van de Gereformeerde Bond, Kleine Fluitersweg 253, 7316 MX Apeldoorn of mailen naar info@gereformeerdebond.nl. Graag ook tijdig afmelden wanneer dat door omstandigheden na inzending van de opgavestrook nodig mocht zijn. Het tel.nr. van Nieuw Hydepark is 0343-515214.

We hopen op gezegende dagen van bezinning en ontmoeting.

« Terug naar overzicht