PREDIKANTENCONTIO

Datum: 08-01-2020
Tijd: 10.00 uur ontvangst vanaf 9.30 uur
Lokatie: Hydepark te Doorn

Deo volente op woensdag 8 en donderdag 9 januari a.s. zal de jaarlijkse contio voor predikanten van de Gereformeerde Bond worden gehouden. Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond nodigt alle predikanten hierbij van harte uit deze contio bij te wonen. We hopen samen te komen in Nieuw Hydepark, Driebergsestraatweg 50 te Doorn. De contio duurt twee hele dagen, met uitzondering van de avonden.
Van deelnemers wordt bij aanwezigheid op de beide contiodagen een bijdrage van € 75 gevraagd als tegemoetkoming in de kosten. Voor logies met ontbijt komt hier € 35 bij op basis van een tweepersoonskamer, de extra bijdrage voor een eenpersoonskamer is € 55. Van wie de contio gedeeltelijk bezoekt, zal een gedeeltelijke bijdrage worden gevraagd (één dag € 45; gedeelte van een dag € 30).
Graag zien wij deze betaling vooraf tegemoet; overmaken op ING-rekening NL98 INGB 0000138421 t.n.v. Geref. Bond te Apeldoorn.

Wie beide dagen bijwoont, krijgt in het kader van de permanente educatie 0,5 studiepunt; voor het bijwonen van één dag 0,25 studiepunt.
Opgave uiterlijk vrijdag 27 december 2019 inzenden c.q. mailen naar info@gereformeerdebond.nl.

Programma
Na de opening door de voorzitter van de Gereformeerde Bond, ds. A.J. Mensink, herdenken we de predikanten die in 2019 overleden zijn. Voor het tweede deel van de morgen is dr. H.F. Massink uitgenodigd. Hij houdt de causerie onder de titel ‘Omgaan met duurzaamheid’ en zal theologische aspecten van het klimaatdebat benoemen. Over de aandacht voor de schepping mag ook eschatologisch licht vallen, als we denken aan de verwachting voor een christen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Op woensdagmiddag spreekt ‘onze’ hoogleraar dr. W.H.Th. Moehn over ‘Horen en gehoorzamen’, waarbij hij ingaat om perspectieven vanuit Calvijns visie op de scheppingsordeningen en de Tien Geboden voor hedendaags ethische handelen. Luisterend naar deze reformator zal hij op zoek gaan naar het onderkennen van de wil van God in actuele ethische thema’s, naar hoe je als theoloog concrete keuzen in het leven uit de Schrift op laat komen.

Op donderdagmorgen luisteren we na de opening door onze tweede voorzitter, ds. J.A.W. Verhoeven, naar dr. A.A.A. Prosman, die het thema ‘Over de verborgenheid van God. Preken en toespraken van rabbijnen tijdens de Tweede Wereldoorlog’ inleiden zal. In het nieuwe jaar herdenken we 75 jaar bevrijding van het nazisme en dan is aandacht voor de rol van de kerk in die tijd belangrijk én leerzaam voor ons. Eerder dit jaar schreef dr. Bart Wallet in Kerk & Israël onderweg: ‘Ik denk dat we als samenleving en als kerk nog maar net begonnen zijn met het verwerken van al die grote heftige thema’s, die zowel 1940-1945 als 1948 op ons bord gelegd hebben. Dat heeft zulke ingrijpende consequenties voor je filosofie.’ Daarom stelden we dr. Prosman de vraag: ‘Wat staat ons te doen, in kerk en theologie, in de prediking?’
Op donderdagmiddag luisteren we naar prof. dr. P.J.J. van Geest, hoogleraar ‘Theologie en economisch denken’ aan de faculteit Wijsbegeerte van de Rotterdamse Erasmusuniversiteit. Hij spreekt over het thema ‘Hoe economische structuren macht en zonde in de hand werken. Of ook niet’. We hebben hem de vraag voorgelegd hoe het komt dat de economie in onze cultuur tot een macht geworden is, waarbij we zien dat jonge mensen er helemaal voor gaan en er tegelijk kapot aan gaan. Hoe krijgt een dergelijk onderwerp een plaats in de prediking van een gereformeerd theoloog, in het diaconaat?

WOENSDAG 8 JANUARI
9.30-10.00 uur: Ontvangst
10.00 uur: Opening van de contio door ds. A.J. Mensink, voorzitter
10.45 uur: Koffiepauze
11.15 uur: Causerie door dr. H.F. Massink, Houten over het thema ‘Omgaan met duurzaamheid. Enkele theologische aspecten van het klimaatdebat’.
12.30 uur: Middagpauze met warme maaltijd
14.00 uur: Referaat door prof. dr. W.H.Th. Moehn, Hilversum over het thema ‘Horen en gehoorzamen. Perspectieven vanuit Calvijns visie op de scheppingsordeningen en de Decaloog voor hedendaags ethisch handelen’.

15.00 uur: Theepauze
15.45 uur: Bespreking van het referaat
17.30 uur: Afsluitende broodmaaltijd

DONDERDAG 9 JANUARI
9.30 uur: Dagopening, door ds. J.A.W. Verhoeven, tweede voorzitter
10.00 uur: Referaat door dr. A.A.A. Prosman, Amersfoort over het thema ‘Over de verborgenheid van God. Preken en toespraken van rabbijnen tijdens de Tweede Wereldoorlog’.

11.00 uur: Koffiepauze
11.30 uur: Bespreking van het referaat
12.30 uur: Middagpauze met arme maaltijd
14.00 uur: Referaat door prof. dr. P.J.J. van Geest, Rotterdam over het thema ‘Hoe economische structuren macht en zonde in de hand werken. Of ook niet’.

15.00 uur: Pauze
15.45 uur: Bespreking van het referaat
17.30 uur: Sluiting van de contio, met aansluitend een broodmaaltijd

« Terug naar overzicht