Prof. Van den Belt biedt deeltijdtheologiestudenten extra toerusting

Datum: 12-04-2019
Tijd: 13:30 uur tot 17:00 uur
Lokatie: Gebouw Eben-HaŽzer te Woudenberg

In het achterliggende jaar hebben enkele deeltijdstudenten theologie de Gereformeerde Bond benaderd met de vraag om extra toerusting. Er blijkt bij hen een sterke behoefte te zijn aan een plek om elkaar te ontmoeten en meer kennis op te doen van de gereformeerde theologie.
De Gereformeerde Bond heeft prof. dr. H. van den Belt bereid gevonden om in het kader van zijn werk voor het Theologisch instituut een aantal bijeenkomsten per jaar te verzorgen. De eerste bijeenkomst vindt plaats DV op vrijdag 12 april in gebouw Eben-Haëzer te Woudenberg (Schoutstraat 8a, 3931 HT). Deze middag, die om 13:30 uur begint, zal in het teken staan van de ‘gereformeerde hermeneutiek’ en rond 17.00 uur met een broodmaaltijd worden afgesloten.
Alle studenten – ook zij die een hbo-opleiding volgen – maar met name zij die in deeltijd studeren, zijn hartelijk welkom. Aanmelden kan via info@gereformeerdebond.nl.

« Terug naar overzicht