Regionale toerustingsavond

Datum: 03-10-2019
Tijd: 20.00 uur inloop vanaf 19.45 uur
Lokatie: Cultureel centrum Zidewinde te Sprang-Capelle

Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk,
Regio Sprang-Capelle

Geachte leden,

Als bestuur willen we u graag uitnodigen voor een regionale toerustingsavond op D.V. donderdag 3 oktober 2019 in het Cultureel centrum Zidewinde, Julianalaan 1 te Sprang-Capelle. Vanaf 19.45 uur bent u welkom.

Om 20.00 uur zal de avond geopend worden door de voorzitter van de regionale afdeling, Mr.J.P.de Man

Aansluitend zal drs. P.J.Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, een lezing houden met als titel:

“Staan in de breedte van de kerk”

In zijn lezing hoopt drs. Vergunst hierop in te gaan waarbij:

Bij de opening van het academische jaar van de PThU op 2 september zei rector prof. Mechteld Jansen dat ‘de strijd binnen de kerken over een meer of minder liberale koers voorbij lijkt’. Als die waarneming juist is, dan is de vraag hoe die strijd afgelopen is.
In elk geval hebben gereformeerde belijders een roeping binnen het geheel van de kerk, de Protestantse Kerk in Nederland. Hoe doen we dat? En, is het voldoende als onze stem klinkt? En hoe spreken we met mensen die geen boodschap aan de kerk als geheel hebben, die tevreden zijn met ‘een gemeente die bij hen past’?
Duidelijk is dat een postmodern én een seculier klimaat ons denken over de kerk beïnvloeden.

Tegen die achtergrond denken we na over het wezen van de kerk, de leer van de kerk, het belijden van de kerk, het gebed voor de kerk.

Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen. Daarbij zal er tevens aandacht zijn voor hoe in onze regio de missie van de Gereformeerde Bond levend kan worden gehouden.

We willen de bijeenkomst om 22.00 uur afsluiten.

Wij hopen op een vruchtbare ontmoeting. Iedereen is van harte welkom. Vraagt u, als lid, ook anderen om met u mee te gaan! Er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten.

Tevens is er een boekentafel aanwezig waar deeltjes van de Artios-reeks te koop zijn.

Hartelijk welkom namens het bestuur,

Mr.J.P.de Man, voorzitter

« Terug naar overzicht