Studiedag voor ambtsdragers en gemeenteleden: ‘Het christelijke huwelijk’

Datum: 21-11-2018
Tijd: 13.30 uur (inloop vanaf 13.00uur) tot 21.00 uur
Lokatie: Kerkelijk Centrum Eben Haëzer te Woudenberg

Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond belegt D.V. woensdag 21 november een studiedag met als thema ‘Het christelijke huwelijk’. Deze studiedag wordt gehouden van 13.30u (ontvangst vanaf 13.00u) tot ongeveer 21.00u in Kerkelijk Centrum Eben Haëzer, Schoutstraat 8a te Woudenberg.
We hebben voor het thema ‘Het christelijke huwelijk’ gekozen omdat we de waarde van het christelijke huwelijk vanuit een bijbels fundament onder de aandacht willen brengen. Jonge stellen zijn welkom, ook zij die al langer getrouwd zijn en kerkenraden die vanuit het pastoraat belangstelling hebben voor dit thema. Door een positieve insteek willen we (jonge) stellen een hart onder de riem steken. Daarnaast willen we kerkenraden handvatten bieden voor ontwikkelen van visie en pastoraal beleid, zodat weloverwogen omgegaan kan worden met (vaak complexe) pastorale situaties. Wij hopen dat deze dag tevens een stimulans is dit onderwerp in uw gemeente (opnieuw) onder de aandacht te brengen.
Na de opening door ds. H. Liefting zal ds. M.M. van Campen uit Rotterdam bijbels-theologische lijnen schetsen. Het huwelijk is een geschenk van God. Hoe heeft God het huwelijk bedoeld? En wat is het specifieke aan een christelijk huwelijk? Hoe werkt dit door in de verhouding man-vrouw? De Bijbel begint met een huwelijk, ook staat het huwelijk in het midden en loopt het uit op het laatste huwelijk: de Bruiloft van het Lam. Dit zegt alles over ons huwelijk.
Relatiecoach Cocky Drost verzorgt de tweede lezing ‘Trouwen als werkwoord’. Zij zal met praktische voorbeelden laten zien hoe ontvangen liefde te maken heeft met geven van liefde. Bij het aangaan van relaties speelt ‘hechting’ een grote rol. In hoeverre staat de behoefte aan hechting op gespannen voet met een cultuur van individualiteit? En wat zegt dit over de manier waarop jongeren in het huwelijk stappen?
Na deze lezingen kunnen de deelnemers kiezen uit drie van de zes aangeboden workshops. In deze workshops zal vanuit verschillende aspecten verdieping geboden worden en is ruimte voor ervaringen en vragen van deelnemers.

Workshops:
1. Goede voorbereiding – ds. A.L. Molenaar (Bruinisse)
Het huwelijk – als geschenk van God – is het waard om voor te gaan! Investeren aan de ‘voorkant’ is minstens zo belangrijk als pastorale begeleiding als het mis dreigt te gaan. Welke mogelijkheden zijn er voor een goede huwelijksvoorbereiding, welke punten verdienen aandacht en hoe helpen we getrouwde stellen om steeds in hun huwelijk te blijven investeren?
2. Communicatie – mevr. G.S. (Trudie) Boerman
Communicatie is een breed onderwerp en luistert nauw. Als je je bewust bent van verschillende niveaus in communicatie of van bepaalde interactiepatronen, kan dit helpen de ander beter te begrijpen. Elkaar aanvaarden, de weg naar elkaars hart blijven zoeken, is de basis voor een goede communicatie.
3. Seksualiteit – mevr. M.A.L. (Anne-Marieke) Codée
Wij mensen zijn dagelijks met lichamelijkheid, intimiteit en seksualiteit bezig, al is het maar onze dagelijkse lichamelijke verzorging. Maar hoe lukt het ons om met onze partner of binnen ons gezin intimiteit te uiten en over seksualiteit te praten? Hoe kan je als ouders, jeugdleiders, jeugdouderling en voorganger aansluiten bij jongeren anno 2018, die zich bewegen in een 7 x 24 uurs social mediacultuur waarbij sexting, tinder-dating, porno- en seksverslaving zomaar een rol kan spelen?
Binnen de workshop zullen gevoelige thema’s op gepaste wijze in tweetallen of kleine groepen bespreekbaar gemaakt worden of verwerkt worden met behulp van actieve werkvormen. Er worden tools meegegeven hoe binnen het gezin, met je tiener en in de gemeente seksualiteit bespreekbaar gemaakt kan worden.
4. Huisbezoek en huwelijk - ds. H. Markus (Putten)
Hoe kunnen we het huwelijk ter sprake brengen in een huisbezoek? Regelmatig een goed en vertrouwelijk gesprek (o.a. over het huwelijk) biedt stellen de mogelijkheid om ook problemen te benoemen. De toon maakt de muziek.
5. Heling en herstel binnen de huwelijksrelatie – dhr. M. (Rien) ten Brinke, ds. F.J.K. van Santen (Kampen)
Noties als roeping, eigenheid in liefdevolle verbondenheid en (mede)verantwoordelijkheid spelen een belangrijke rol. Als de spanning oploopt en zelfs als het is misgegaan is heling en herstel mogelijk. Een voorbeeld uit de praktijk laat dit duidelijk zien.
6. Gezin als kerkje in de kerk - mevr. N. (Nieske) Selles
In het gezin klopt het hart van de kerk, in het voorleven en voordoen. Wat in de kerk en in de gemeente geleerd wordt, wordt in het gezin doorleefd. Wat kun je als gelovige ouder in de geloofsopvoeding betekenen?

Opnieuw is gekozen voor een middag en avond. Vanaf 13.00 uur hopen we u met koffie en thee te ontvangen (de opening is om 13.30 uur), terwijl we de dag voor 21.00 uur beëindigen. Rond 17.45 uur hopen we de deelnemers een maaltijd aan te bieden.
We verzoeken u ons met het oog op het aantal te drukken syllabi uw opgave uiterlijk 9 november te doen toekomen via info@gereformeerdebond.nl of 055-57 66 660. Wilt u daarbij ook aangeven op welke workshops u intekent?
Als tegemoetkoming aan de kosten voor deze dag vragen we een bedrag van € 39 p.p. Graag vooraf overmaken op ING-rekening NL98INGB0000138421 t.n.v. Geref. Bond, Apeldoorn, o.v.v. studiedag 21 november.
We hopen op een gezegende en vruchtbare studiedag.

« Terug naar overzicht