Studieweek voor studenten, over ‘Verzoening’

Datum: 17-08-2020
Tijd:
Lokatie:

De jaarlijkse studieweek voor studenten theologie die aan de universiteiten studeren, zal dit jaar DV gehouden worden van maandag 17 tot en met donderdag 20 augustus. Als thema is gekozen voor ‘Verzoening’ met als overkoepelend thema ‘Verzoening: waar draait het om?

Aanleiding voor het thema
Verzoening is een kernthema binnen het christelijk geloof, waar in de loop der eeuwen genoeg over te doen geweest is. Recent heeft de publicatie van Reinier Sonneveld, ‘Het vergeten Evangelie’, weer het nodige stof doen opwaaien. Hij stelt fundamentele vragen aan ‘Verzoening door voldoening’ en stelt daar ‘Christus Victor’ tegenover. Dit model voor verzoening dat reeds dateert uit de Vroege Kerk, is volgens Sonneveld vergeten en dient als hét Evangelie onder het stof vandaan gehaald te worden en opgepoetst te worden.

Doel van de studieweek
Het doel van de studieweek is om de theologiestudenten toe te rusten waar het om draait bij verzoening. Wat is de kern van de verzoening in de Bijbel en in de gereformeerde traditie? Maar ook om helder te hebben wat de fronten zijn wat de verzoening betreft, oftewel: waar draait het om? Essentieel is daarbij de vertaalslag naar deze tijd. Wat leren we van discussies rond verzoening en wat betekenen die voor de verzoening met God en tussen mensen?

Verschillende perspectieven
Zoals gebruikelijk willen we het thema vanuit verschillende perspectieven benaderen, namelijk vanuit het Oude Testament, Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis (Vroege Kerk en Reformatie) en Praktische Theologie (Prediking en Pastoraat). Net als andere jaren behoren ook een bijbelstudie, een culturele insteek en een presentatie van de GZB tot het programma.

Nadere informatie over het programma volgt later.

« Terug naar overzicht