Studieweek voor theologiestudenten

Van DV maandag 23 t/m donderdag 26 augustus belegt het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond de jaarlijkse studieweek voor theologiestudenten. Dit jaar is het thema ‘Gereformeerd theoloog zijn in déze tijd’.

Wij denken na over de vraag wat de gereformeerde theologie vanuit historisch perspectief voor ons betekent. Wat is de blijvende relevantie ervan voor vandaag? De Reformatie vroeg opnieuw aandacht voor het unieke gezag en de kracht van de Heilige Schrift. Een van de lezingen gaat specifiek in op deze vraag: hoe lees je als gereformeerd theoloog vandaag de Bijbel? Wat kenmerkt een gereformeerde hermeneutiek?
In de tweede plaats gaan we in op de thematiek: de verhouding tussen predikant/ theoloog en de gemeente. De predikant moet vandaag vooral communicatief sterk zijn, hij moet uitstraling hebben, aanwezig zijn, allerlei vaardigheden en deskundigheid in huis hebben. Wij willen vanuit de Schrift (onder andere vanuit de tweede Timotheüsbrief) en de gereformeerde theologie nagaan wat de bijbelse roeping van dienaren van het Woord en theologen is in hun omgang met de gemeenten van Christus.
En, wat is de weg van het Evangelie voor voorganger en gemeente bij ‘conflictstof binnen de gemeente’? Hoe moeten wij die psychologisch, maar vooral theologisch duiden?
Globaal wordt het thema als volgt onderverdeeld:
Eerste dag: Inleiding en korte toelichting op het thema.
Tweede dag: gereformeerd zijn en blijven in historisch perspectief.
Derde dag: Wat kenmerkt de huidige tijd? Waarin verschilt die van voorgaande perioden? Hoe duiden we de ontwikkelingen in de gemeenten van Christus van vandaag?
Wij zijn er ons van bewust dat het predikantschap en het werk in de kerk vandaag veel vraagt van hen die geroepen worden om leiding te geven. Anderzijds zijn we er diep van overtuigd dat onze HEERE Zelf roept en de gaven geeft om Hem en Zijn gemeente te dienen. Wij mogen nog álles verwachten van de krachten de leiding van de Heilige Geest. Laten wij vooral om Zijn aanwezigheid bidden en om Zijn onderwijs verlegen zijn.

Programma
Na de opening op maandagmorgen 23 augustus door ds. J.A.W. Verhoeven staan we ’s middags traditiegetrouw stil bij de missie of theologiegeschiedenis van de Gereformeerde Bond. Dr. A.J. Kunz zal dan spreken over de persoon en het werk van prof. C. Graafland: Hoe was Graafland in zijn tijd gereformeerd theoloog? Op maandagavond begint het thematische deel met een Bijbels-theologische lezing door ds. W.J. Westland over hoe gereformeerden de Bijbel lezen. Hoe ziet dat er concreet uit?
Prof. dr. H. van den Belt gaat op dinsdagmorgen in de kerkhistorische lezing in op wat staan in de gereformeerde traditie inhoudt. In de middag is er een presentatie door de IZB én spreekt ds. A. van der Stoep voor eerstejaars over studie en roeping. Ds. M.K. de Wilde zal op dinsdagavond spreken over wat de huidige tijd vraagt voor een actuele verwoording van de gereformeerde theologie.
De woensdag is er een focus op ‘onze tijd’. In de morgen spreekt mw. prof. dr. B.A. (Beatrice) de Graaf over wat de huidige tijd kenmerkt. Na de bijbelstudie op woensdagmiddag wordt in de avond een dubbellezing gehouden door psychiater dr. Ewoud de Jong (Eleos) en ds. P. Nobel: vanuit psychiatrie en theologie wordt een oordeel gevormd over hoe de tijdgeest in de huidige maatschappij de breedte van de kerkelijke gemeenten doordrenkt.
Op donderdag wordt nagedacht over theoloog zijn in deze tijd. De Goudse burgemeester Pieter Verhoeve belicht het thema vanuit politiek en samenleving. Hij zal ingaan op welke verwachtingen de maatschappij van de kerk en de predikant heeft. In de middag spreekt ds. J.C. Schuurman over de vraag uit welke bronnen een gereformeerd theoloog vandaag moet putten om te kunnen volharden in zijn/haar geestelijke roeping? De studieweek wordt vervolgens door ds. P.H. van Trigt afgesloten.

De conferentie wordt gehouden in Mennorode te Elspeet. Op donderdag zijn ook de (aanstaande) partners van de studenten hartelijk welkom. Van studenten wordt een eigen bijdrage van € 50 verwacht. Van harte welkom!
We hopen uit Gods hand een gezegende studieweek te ontvangen.

Wil je deelnemen? Bel dan naar ons kantoor: 055-5766660.

Informatie

Datum
ma 23 aug. 2021
Datum
di 24 aug. 2021
Datum
wo 25 aug. 2021
Datum
do 26 aug. 2021
Locatie
Mennorode, Elspeet