THGB en Geref. Bond beleggen ontmoeting voor hbo-theologen

Datum: 08-03-2018
Tijd: 15.30 uur tot 20.00 uur
Lokatie: Gebouw Eben-HaŽzer te woudenberg

Na de studie gaan de hbo-theologen op allerlei plaatsen aan het werk: in de kerk, in het onderwijs of in de zorg. In de afgelopen tijd bleek de behoefte elkaar eens te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. De THGB heeft dit signaal opgepakt en belegt DV op donderdag 8 maart in Woudenberg een bijeenkomst van ontmoeting en uitwisseling van ervaringen.

Het programma is:
15.30u. Inloop
16.00-16.15u. Welkom, opening, doelstelling (GB, THGB) – dr. M.J. Paul en drs. P.J. Vergunst
16.15-17.45u. Drie praktijkverhalen en reacties
a. Uit gemeentewerk – Arnold Vellekoop (Veenendaal)
b. Uit onderwijs – Eefje van de Werfhorst (Gouda)
c. Uit zorg – Theotimus Streefkerk (Dirksland)
17.45-18.45u. Maaltijd en onderlinge ontmoeting
18.45-19.00u. Persis - de rol van de vrouwelijke kerkelijk werker in de GB – Teunie van de Water
19.00-20.00u. Gesprek over concrete behoeften en aandachtspunten. Bijvoorbeeld: eigen identiteit in relatie tot werkomgeving, nascholing, een digitale nieuwsbrief.
20.00u Sluiting.

De bijeenkomst staat open voor afgestudeerde hbo-theologen in de gereformeerde gezindte. De Theologische Hogeschool vanwege de Gereformeerde Bond (THGB) heeft als doelstelling het ondersteunen van studenten en afgestudeerden theologie. De bijeenkomst in gebouw Eben-Haëzer, Schoutstraat 8 te Woudenberg is gratis, maar opgave is nodig (uiterlijk 2 maart). Voor meer informatie en opgave: dr. M.J. Paul te Ede (mjpaul@che.nl).

« Terug naar overzicht