Toerustingsbijeenkomst leidinggevenden zondagsschool in Putten

Datum: 08-06-2019
Tijd: 10.00 uur tot 13.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur
Lokatie: De Aker te Putten

De jaarlijkse toerustingsbijeenkomst voor leidinggevenden in het zondagsschoolwerk wordt DV op zaterdag 8 juni gehouden in de Aker te Putten. Organisator is de Bond van Hervormde Zondagsscholen op gereformeerde grondslag. Tijdens deze bijeenkomst is er volop ruimte voor toerusting en ontmoeting. Het programma bestaat uit een hoofdlezing en vier verschillende workshops, gericht op het werk voor de verschillende leeftijdsgroepen. Er is een presentatie van nieuwe materialen; onder andere de methodemappen voor het volgende jaar. De huidige actie voor St Hulp Oost-Europa wordt afgesloten; de nieuwe actie voor de GZB wordt gestart.

Welkom met thee of koffie vanaf 9.30 uur in ‘De Aker’ te Putten.
Aanvang is om 10.00 uur
Afsluiting rond 13.00 uur, dan volgt een broodmaaltijd.
U bent van harte welkom.

Nadere informatie:
Hoofdlezing ds. M. Messemaker uit Nijkerk
Thema: ‘Wie niet leert, verliest!’

Workshop onderbouw, o.l.v. Eefje van de Werfhorst, docent godsdienst Driestar Hogeschool Gouda
Thema: ‘Wie niet leert, verliest! En hoe doe je dat dan bij kinderen in deze leeftijdscategorie?’

Workshop middenbouw o.l.v. ds. N. Donselaar, predikant hersteld hervormde gemeente te Nijkerk en lid van het bestuur
Thema: ‘Wie niet leert, verliest! Leren op de zondagsschool? Moet dat nu echt?’

Workshop bovenbouw, o.l.v Arjan Baarssen, docent geschiedenis Pieter Zandt scholengemeenschap en lid van het bestuur
Thema: ‘Wie niet leert, verliest! Waarom is dat juist voor deze leeftijdscategorie zo belangrijk?’

Workshop alle leeftijden, o.l.v. Kees Codée, werkzaam bij Driestar Educatief en lid van het bestuur
Thema: 'De plaats van de zondagsschool binnen uw gemeente'. Dit zal een interactieve workshop zijn. Binnen heel veel gemeenten wordt er gesproken over de plaats van de kinderen in de kerkdiensten en het werk van de zondagsschool binnen de leerlijn van de gemeente. Ook over het leren van Bijbelteksten en psalmen vinden er gesprekken plaats. O.a. welke zangbundel gebruiken we en hoe past dit binnen het rooster van het zondagsschoolwerk.

Ook kerkenraadsleden, jeugdouderlingen zijn van harte welkom. Zeker gelet op het onderwerp en het belang ervan binnen onze gemeenten.

« Terug naar overzicht